Paradepaardje Pueblo Soberano legt het loodje.
Door René Zwart
Den Haag - De omstreden 80/20-regeling wordt niet ingevoerd. Op voorstel van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal de Rijksministerraad (RMR) komende vrijdag besluiten het desbetreffende ontwerp-Landsbesluit voor vernietiging aan de Kroon voor te dragen.

larmonie
De bewindsman schaart zich daarmee achter het standpunt van gouverneur Lucille George-Wout die tot nu toe heeft geweigerd het wetsvoorstel met haar handtekening te bekrachtigen. De gouverneur acht de 80/20-regeling in strijd met het gelijkheidsbeginsel en daarom discriminatoir.
Gezien de dominantie van Nederlandse bewindslieden in de RMR staat bij voorbaat vast dat de Koninkrijksregering over iets meer dan 48 uur een streep zal zetten door de regeling. Aangezien het interim-kabinet-Pisas nog altijd geen Gevolmachtigde minister heeft aangesteld, zal er overmorgen ook geen bezwaar kunnen worden aangetekend.
Voordat het ontwerp-Landsbesluit definitief kan worden afgeschreven moet nog wel de Raad van State van het Koninkrijk worden geraadpleegd. Maar die zal na toetsing tot geen andere conclusie komen dan dat de 80/20-regeling in strijd is met non-discriminatiewetgeving, daarmee de gouverneur in het gelijk stellend.
De roemloze ondergang van de regeling zal vooral bij Pueblo Soberano als een mokerslag aankomen. Het was immers het paradepaardje van de partij. Toenmalig partijleider Helmin Wiels lanceerde het plan in 2011 om werkgevers te verbieden meer dan 20 procent buitenlandse arbeidskrachten in dienst te hebben. Hoewel het voorstel zwaar bekritiseerd werd door onder meer de sociale partners en de oppositiepartijen, stemde een Statenmeerderheid van PS, MFK en MAN ermee in.
De Raad van Advies oordeelde in 2012 dat het wetsontwerp inbreuk maakt op het gelijkheidsbeginsel, er tevens op wijzend dat er tal van andere instrumenten (zoals scholing) zijn om lokale werkzoekenden kansrijker te maken op de arbeidsmarkt. Voor de gouverneur reden om het naar de Raad van Ministers terug te sturen met de suggestie het aan te passen.
Voormalig minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn in het kabinet Asjes/Whiteman Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) wilde de regeling per se voor het aantreden van een volgend kabinet bekrachtigd krijgen. Zij was ervan overtuigd dat, na juridisch advies te hebben ingewonnen, een gewijzigd concept wel de zegen van de gouverneur zou krijgen. Kort voor de verkiezingen van 5 oktober diende ze het aangepaste wetsvoorstel in. Ook die versie heeft echter geen genade kunnen vinden in de ogen van George-Wout, zo blijkt uit het feit dat zij het wetsontwerp voor vernietiging aan de Koninkrijksregering heeft voorgelegd. Plasterk heeft ruim de tijd genomen alvorens de kwestie op de agenda van de RMR te plaatsen. Aanvankelijk was zijn hoop er op gevestigd dat een nieuwe regering het landsbesluit zou intrekken. Met de snelle val van het kabinet-Koeiman vervloog die hoop.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).