Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Suzy Camelia-Römer heeft gistermiddag namens haar partij Partido Inovashon Nashonal (PIN) aangifte gedaan tegen wat de partij in een persbericht noemt ‘de regering Schotte-Pisas’.


PINTwee uur voordat minister-president Gilbert ‘Pik’ Pisas in een toespraak op de televisie liet weten dat de verkiezingen op 28 april doorgaan en het Landsbesluit van 27 maart voor annulering van de verkiezing wordt ingetrokken.
De beslissing om de verkiezingen te stoppen, zou in strijd zijn met de Staatsregeling en strafbaar, aldus PIN. De lijsttrekker van PIN arriveerde gistermiddag om 14.00 uur helemaal alleen bij het kantoor van de Landsrecherche, zonder aanhangers en partijgenoten. ,,Dit is geen politiek spel”, zei Camelia-Römer toen zij een half uur later weer naar buiten kwam. ,,Het is een zeer ernstige zaak.”
Gistermiddag zei Camelia-Römer - dus nog voor dat duidelijk werd dat de regering-Pisas het Landsbesluit van 27 maart intrekt - het jammer te vinden ‘deze stap te moeten nemen’. ,,We hebben nog een beroep op de ministers gedaan om de beschikking in te trekken en op het rechte pad terug te komen.” PIN ziet Gerrit Schotte (MFK) als degene die de regering werkelijk bestuurt. Camelia-Römer: ,,Dat blijkt uit al zijn acties, tot in de Staten. Hij is de leider van het blok van 12 Statenleden.”
PIN besloot tot aangifte over te gaan nadat minister Norberto Ribeiro (KdNT) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) in het interim-kabinet via een ministeriële beschikking de werkzaamheden van het Hoofdstembureau aan banden legde. ,,Minister Ribeiro heeft het mandaat en de fondsen voor de voorbereidingen van de verkiezingen op 28 april gestopt.”
In de aangifte tegen minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas, BPD-minister Ribeiro en ‘een of meer op 24 maart 2017 beëdigde andere ministers die deel uitmaken van het kabinet-Pisas’ beschuldigt PIN de ministers ervan artikel 2:344 van het Wetboek van Strafrecht van Curaçao te hebben overtreden. ,,De betrokken ministers hebben in strijd met het Ontbindingsbesluit besloten tot uitstel van de bij dat Landsbesluit vastgestelde verkiezing van 28 april 2017, in de wetenschap dat daardoor artikel 3 van het Landsbesluit wordt geschonden.”
Camelia-Römer zei daar eerder over: ,,Als de beslissing over hoe nu verder te gaan eenmaal in handen van de bevolking is gelegd, is dat niet meer terug te draaien. Een regering en ook een meerderheid in de Staten hebben niet de bevoegdheid om al uitgeschreven verkiezingen stop te zetten.”
Gouverneur Lucille George-Wout legt het Landsbesluit van 27 maart van de interim-regering Pisas, waarbij de verkiezingen worden geannuleerd, ter vernietiging voor aan de regering van het Koninkrijk. Vrijdag zou de Rijksministerraad daarover vergaderen. De gouverneur concludeert dat de voor 28 april uitgeschreven verkiezingen ‘zonder meer gerechtvaardigd en noodzakelijk’ zijn. ,,Van belang is bovendien dat de bescherming van het recht op periodieke verkiezingen vooral ook is ingegeven door de noodzaak dat de samenstelling van het parlement de wil van de kiezers reflecteert”, aldus het Kabinet van de Gouverneur diezelfde avond in een persbericht.
In de aangifte zet Camelia-Römer, namens PIN, nog eens op een rijtje wat eraan voorafging: het Landsbesluit van 12 februari waarmee de gouverneur de Staten van Curaçao ‘met ingang van 11 mei’ ontbindt, de datum van de parlementsverkiezingen bepaalt op 28 april. ‘Conform het Ontbindingsbesluit en het Kiesreglement Curaçao’ dienden de politieke partijen op 10 maart hun kandidatenlijsten in. En op 18 en 19 maart maakten 6.200 kiesgerechtigden gebruik van de mogelijkheid om een nieuwe lijst te ondersteunen. Behalve PIN krijgen ook Frente Obrero-PAN en Movementu Kousa Promé voldoende steun voor deelname aan de verkiezingen. Nadat het interim-kabinet op 24 maart is beëdigd, laten Pisas, Ribeiro, maar ook Jaime Córdoba (PS) er in toespraken tijdens een feestje voor de bevolking op het Wilhelminaplein geen twijfel over bestaan ‘dat de Raad van Ministers besloten heeft tot uitstel van de op 28 april te houden verkiezingen’, aldus Camelia-Römer in de aangifte. Dat terwijl die dag ‘nog geen sprake is geweest van een rechtsgeldig vastgesteld Landsbesluit’, want het persbericht van de gouverneur volgt pas op 27 maart.
Daarbovenop komen nog eens ‘een of meer ministeriële beschikkingen’ van BPD-minister Ribeiro waarmee hij ‘de werkzaamheden van het Hoofstembureau lam legt’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).