Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Bisdom Willemstad heeft in een schriftelijke verklaring een oproep aan de gelovigen gedaan om bij de verkiezingen van april te gaan stemmen. In diezelfde verklaring waarschuwt het bisdom voor populisme en de bedreiging die het voor de democratie inhoudt. Het bisdom legt in de verklaring ook uit waarom de katholieke kerk voorstander is van de democratie.


BisdomDe gang naar de stembus biedt burgers de kans om de toekomst vorm te geven. ,,Wij hebben de mogelijkheid om onze situatie te analyseren, de argumenten pro en contra aan te horen, maar belangrijker nog om te kijken wiens woorden overeenkomen met de bedoelingen, het gedrag het handelen van die persoon”, aldus de verklaring. Het bisdom waarschuwt de gelovingen ook om zich niet te laten intimideren. ,,Laat niemand jouw bedoelingen intimideren, jouw verantwoordelijkheid is jouw eer en waardigheid en van niemand anders.”
De verkiezingen van 28 april bieden de samenleving de kans om richting te geven aan het land, zo stelt het bisdom. ,,Wanneer wij als een verenigd volk de kans hebben om de koers van ons land uit te zetten, zodat wij verder kunnen werken aan de uitdagingen die wij als natie hebben, en samen kunnen werken om een harmonieuze samenleving tot stand te brengen met positieve vooruitzichten.”
De kerk staat achter alle principes en beleid waarbij er respect is voor haar visie om de menselijke waardigheid te verheffen en respect te hebben voor alle broeders en zusters, zij zijn immers een weerspiegeling van God, aldus de bisschop. Om deze reden is het belangrijk om gebruik te maken van het democratisch recht om te stemmen. De voorouders hebben gestreden voor het stemrecht. Dat recht moet beschermd worden, aldus de verklaring.
Het bisdom schrijft goede hoop te hebben in de positieve krachten van de samenleving. Tegelijkertijd is er een heersend gevoel van angst, van ongenoegen ‘door de laatste ontwikkelingen die plaatsvinden in onze samenleving in verband met het functioneren van onze demcratie’. In zo’n situatie is het niet mogelijk om stil te blijven, zo merkt het bisdom op. ,,Paus Franciscus heeft duidelijk gezegd dat de kerk actief deel moet nemen aan de politiek, omdat de politiek een van de hoogste vormen van naastenliefde is, het is gericht op het algemeen welzijn.” Leken van de kerk moeten actief zijn in de politiek, maar dat is niet gemakkelijk, zo oordeelt het bisdom. ,,Het is niet gemakkelijk, wij zien dat de politiek helaas heel erg besmet is.” De politiek is besmet omdat christenen er niet bij betrokken zijn in de geest van het evangelie, aldus het bisdom. ,,Het is gemakkelijk om kritiek te leveren maar wat doe ik als christen om deze negatieve houding te veranderen? Daarom is het onze plicht om te werken en bij te dragen aan het algemeen welzijn”, aldus een verklaring van paus Franciscus in gesprek met leken van de katholieke kerk. Deze verklaring is in het persbericht van het bisdom opgenomen.
Het persbericht van het bisdom benadrukt ook de fundamentele waarden van de democratie en de menselijke waardigheid, zoals dat ook in de principes van de Verenigde Naties is vastgelegd. ,,De democratie is een van de meest universele en meest belangrijke principes van de Verenigde Naties. Het is gekoppeld aan de wens van het volk om zich vrij te kunnen uiten over de aangelegenheden van haar land.” De katholieke kerk heeft vanaf het begin gewezen op het belang van goed bestuur van een land. Het bisdom verwijst daarvoor naar een uitspraak van paus Paulus Johannes. De paus verklaarde dat de kerk de democratie waardeert omdat het de deelname verzekert van burgers als het gaat om de politieke opties die zij hebben. ,, Het garandeert de kiezers de mogelijkheid om te kiezen en de bestuurders te controleren die zij hebben gekozen en hen op het juiste moment op een vreedzame manier af te zetten. Het is om die reden dat de kerk niet in kan stemmen met de vorming van kleine groepen die zich op een illegale manier de macht van de staat toeeigenen voor individuele belangen of voor ideologische redenen.”
Het populisme vormt tegenwoordig een ernstige bedreiging van de democratie, zo stelt de verklaring.,, De populistische leiders breken stap voor stap alle democratische instituties en democratische waarden af.” Deze leiders zeggen dat zij opkomen voor het volk. Wanneer er kritiek op hen is, antwoorden zij dat wie niet met hen is, tegen hen is. ,,Maar zij zijn juist de houtworm die het fundament van de demcratische samenleving aantast. De populistische leiders worden erger als ze aan de macht komen.”
Solidariteit is volgens het bisdom het juiste antwoord op de populisten. ,,De enige kracht om het populisme te weerstaan en te verslaan is solidariteit, dat wil zeggen een gevoel van eenheid om samen te werken aan een gezonde samenleving, een participerende samenleving.”
Het land heeft politieke leiders nodig die niet een beroep doen op emoties van voorbijgaande aard om stemmen te winnen, maar leiders met een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel, aldus het bisdom. De verklaring eindigt met de oproep op om de Heilige Geest aan te roepen om Curaçao te vernieuwen zodat het land gezegend wordt en er weer vertrouwen en hoop is op een betere toekomst.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).