Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Ooit was hij namens de MFK de minister van Financiën; tegenwoordig geldt George Jamaloodin als verdachte in vier strafzaken, te weten Maximus, Bientu, Germanium en de Divi Divi-zaak.

jamaloodin
Na maanden ondergedoken te zijn geweest in Venezuela, werd Jamaloodin afgelopen vrijdagmiddag door de autoriteiten aldaar in de boeien geslagen. De arrestatie vond plaats op verzoek van justitie op Curaçao.
In een officiële verklaring laat het Openbaar Ministerie van Curaçao weten dat de op Curaçao geboren Jamaloodin op verzoek van justitie in Willemstad, in Venezuela is aangehouden en dat de aanhouding verband houdt met de verdenking van ambtsdelicten, die door de oud-minister van Financiën zouden zijn gepleegd.
In de zaak Bientu - waarvoor de halfbroer van Jamaloodin en loterijbaas Robbie dos Santos eerder al terecht heeft gestaan - zou de voormalige bewindsman zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte. Tegenover deze krant laat het Openbaar Ministerie weten dat in deze zaak mogelijk sprake is geweest van het antedateren van een of meerdere documenten en dat met deze documenten vervolgens door Dos Santos - die voor miljoenen aan belasting heeft ontdoken - is getracht een beroep te doen op de inkeerregeling. De inkeerregeling, die tijdens het bewind van Jamaloodin in 2011 tijdelijk werd ingesteld, maakte het mogelijk om inkomsten en vermogen, die voorheen voor de fiscus verborgen waren, alsnog aan te geven. De inkomsten uit het vermogen werden dan tegen een mild tarief belast en een boete bleef achterwege. De officiële tenlastelegging tegen Jamaloodin in de zaak Bientu is ‘valsheid in geschrifte’.
De zaak Germanium betreft een geval van verduistering dat zich na Bientu heeft afgespeeld, zo laat het Openbaar Ministerie weten. Jamaloodin zou zich in deze zaak zelf schuldig hebben gemaakt aan het genoemde delict. Zowel in deze zaak als in Bientu worden meerdere aanhoudingen niet uitgesloten.
Ook geldt Jamaloodin nog altijd als verdachte in het onderzoek genaamd Divi Divi. Deze zaak draait om valsheid in geschrifte en verduistering van een deel van een door het ministerie van Financiën in 2012 verstrekte subsidie van 450.000 gulden aan de Fundashon pa Optimalisashon di Bario di Steenrijk i Divi Divi. Vorig jaar werden naar aanleiding van een aangifte van de toenmalige minister van Financiën, José Jardim, huiszoekingen gedaan bij onder andere het beveiligingskantoor Speedy van Jamaloodin.
De voormalige Financiënminister is tot slot nog altijd verdachte in de zaak Maximus, waarbij onderzoek wordt verricht naar de intellectuele daders achter de moord op politicus Helmin Wiels. Het Openbaar Ministerie maakte eerder bekend dat Jamaloodin contact had met Burney ‘Nini’ Fonseca, die ook een grote rol zou hebben gespeeld bij de uitvoering van de moord, en dat dit contact plotseling, op de dag voor de moord op Wiels, volledig stilviel.
Jamaloodin is maanden geleden gevlucht naar Venezuela. Tussen het buurland en Curaçao is geen uitleveringsverdrag, maar dat betekent niet dat op het gebied van justitie geen hulp aan elkaar wordt verleend, zo laat het OM weten. Ook is vooralsnog onduidelijk wat de status is van het verblijf van Jamaloodin in Venezuela; als hij daar illegaal verblijft, is het slechts een kwestie van uitzetting.
Advocaat Everet Wilsoe, de raadsman van Jamaloodin, was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.