Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Jeugdadviesraad van het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling heeft op woensdag 15 maart hun manifest gepresenteerd en aangeboden aan de gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout.
jeugdadviesraadHet Nationaal Platform Jeugdontwikkeling is verantwoordelijk voor de implementatie van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling 2015-2020. Het Actieprogramma Jeugdontwikkeling heeft als doel dat alle kinderen en jongeren tot 24 jaar op Curaçao de kans en mogelijkheid moeten krijgen om zich positief te kunnen ontwikkelen. Door een jeugdadviesraad op te richten hebben zij een klankbord gecreëerd dat hen gevraagd en ongevraagd van advies zal voorzien en die hen verder helpt met het bevorderen van de jeugdparticipatie. De Jeugdadviesraad heeft als doel: een brug slaan tussen de ‘beleving en mening van jongeren’ en ‘ideeën en beleid van de overheid en/of maatschappelijk veld’. De Jeugdadviesraad is dus geen jeugdparlement.
De eerste stap van de Jeugdadviesraad was om een manifest te ontwikkelen waarin zij hun prioriteiten en activiteiten voor de komende periode vastleggen. Het manifest bestaat uit zes speerpunten voor twee thema’s van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling: ‘Onderwijs en opvang’ en ‘Werk en ondernemerschap’.
Als speerpunten werd genoemd dat alle scholen een actieve leerlingenraad moeten hebben en dat jongeren meer kansen moeten krijgen om te leren over de eigen geschiedenis en cultuur. Het onderwijs op Curaçao moet jongeren de kans bieden om meer praktische ervaring op te doen. De Jeugdadviesraad wil meer informatie beschikbaar maken over het sollicitatieproces op Curaçao en trainingen faciliteren. De doelen en stimuleringsmaatregelen van de Lei di Bion moeten geëvalueerd worden.
De negen jongeren legden uit dat het manifest het resultaat is van consultaties om de consensus te zoeken, en dat ze weinig hebben gestemd tijdens het proces. Ze hebben een training gekregen vanuit de VN, en dachten: ,,Als 193 landen tot consensus kunnen komen, dan kunnen wij het met 9 personen ook.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).