Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Lionstone International Ltd, vertegenwoordigd door advocaat Chester Peterson, zet de claimzaak tegen het Land Curaçao en Rif Resort Hotel nv door. Dat blijkt uit documenten in het bezit van het AntilliaansDagblad.

marriott
Lionstone van de Argentijns-Amerikaanse familie Lowenstein is van mening dat de groep ten onrechte het Marriott Resort niet toegewezen kreeg om over te nemen, geheel op te knappen en te exploiteren. En hierdoor schade heeft geleden en zal lijden doordat hiermee toekomstige inkomsten zijn ontnomen.
De zaak is behalve tegen de openbare rechtspersoon Curaçao en tegen Rif Resort, de voormalige eigenaar van het hotelcomplex, ook aangespannen tegen Orco Bank nv en Piscamar Beach Resort bv.
Het Marriottgebouw en het omringende terrein werden na een uitvoerige selectieprocedure met inschakeling van een begeleidingscommissie en de internationale adviseur Ackman Ziff uit New York verkocht aan de Orco Groep (niet aan de Orco Bank, hoewel het wel dezelfde eigenaren betreft) die daarvoor Piscamar oprichtte.
Er zijn al enige maanden sloop- en bouwactiviteiten gaande op de locatie. Het hotel wordt vrijwel volledig gestript en daarna uitgebreid en vernieuwd om weer te voldoen aan de hoge standaarden van Marriott, de keten die het resort voor Piscamar/Orco zal blijven managen.
Lionstone stelt dat het Land en Rif Resort vanaf het begin onderling hadden bedongen dat de Orco Groep de beoogde koper was. Lionstone, dat op Curaçao al drie hotels bezit (te weten Hilton, Floris Suite en Sunscape), wil allerlei getuigen horen om deze stelling te bewijzen.
,,Hun verklaringen zijn van belang om te bewijzen dat de gevolgde procedure om het Marriottgebouw te verkopen een farce is geweest ter bewerkstelliging dat het Marriottgebouw, voor een appel en een ei en geheel bevrijd van de daarop drukkende hypothecair verzekerde schuld, van, inclusief renten, ruim 120 miljoen gulden kon plaatshebben aan de Orco Groep en dat hierdoor het belang van Lionstone om het gebouw te verkrijgen middels een transparante en eerlijke verkoopprocedure, op onrechtmatige wijze, om zeep werd geholpen.”
Lionstone wil met getuigenverhoor ook bewijzen dat Ackman Ziff de inhoud van de vertrouwelijke ‘letter of intent’ tot koop van het Marriottgebouw niet alleen met de leden van de commissie heeft gedeeld, maar ook met het Land en aan Rif Resort plus - erger nog – ‘ook aan de toen, naast Lionstone, enige andere meedingende potentiële koper van het Marriottgebouw, namelijk de Orco Groep, heeft doorgegeven, waarmede de eerlijkheid in het verkoopproces van het Marriottgebouw werd vertroebeld en gecontamineerd’.
Uit de oproeping van het Hof van Justitie blijkt dat de behandeling voor de rechter in eerste aanleg is gepland voor 30 maart.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).