Van onze correspondent

Den Haag - Van de rechter mogen de krakers van het voormalige Curaçaohuis het pand worden uitgezet, zo nodig met politiedwang. Kortgedingrechter E. Groeneveld-Stubbe wees gisteren alle vorderingen van de krakers af.


De krakers hadden het geding aangespannen om de door de officier van justitie voor dinsdag aangekondigde strafrechtelijke ontruiming te voorkomen. De motivering van de uitspraak volgt later.
Het vonnis komt niet als een verrassing. Het Openbaar Ministerie voerde aan dat de krakers verdacht worden van een misdrijf, te weten 'lokaalvredebreuk'. De krakers wordt verweten spullen te hebben opgeslagen in de bij het pand aan de Badhuisweg behorende garage. Een deel daarvan is echter in gebruik voor het stallen van de dienstauto van de Gevolmachtigde minister als deze in de ambtswoning verblijft.
Dat de krakers hun spullen ook weer hebben weggehaald is voor de officier van justitie geen reden de verdenking te laten vallen. Dat zal hij vermoedelijk pas doen als de krakers het pand dinsdag al dan niet vrijwillig hebben verlaten. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er tot vervolging wordt besloten. ,,Ontruiming heeft prioriteit boven vervolging”, aldus een woordvoerder van het OM.
De krakers benutten het weekend om met hun advocaat, Emil Tamas, te overleggen over het eventueel instellen van een executie kort geding. Dat spoedappel zou maandag moeten plaatsvinden want rechter Groeneveld heeft bepaald dat haar vonnis bij voorraad uitvoerbaar is. Dat betekent dat van een eventueel beroep geen opschortende werking uitgaat en het OM hoe dan ook dinsdag tot ontruiming mag overgaan.
De raadsman is gepikeerd over de gang van zaken. ,,De rechter geeft pas op een later moment de motivering van haar vonnis. Dat maakt het heel lastig om te bepalen op welke onderdelen het vonnis kan worden aangevochten. Er is sowieso geen sprake van een eerlijk proces. Het OM heeft tot op de dag van het kort geding stukken aangedragen. Tijd om die te bestuderen was er niet. Ook de termijn waarop het OM de ontruiming heeft aangezegd is ongebruikelijk kort. Daarmee is ons de gelegenheid ontnomen het geding goed voor te bereiden.”
Ongeacht de uitkomst van het overleg met zijn cliënten wil Tamas daarom een klacht indienen bij het Europees Hof voor de rechten van de mens. ,,Het is overduidelijk dat verschillende artikelen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn geschonden."
Voor de regering van Curaçao is de uitspraak goed nieuws. Zoals deze krant eerder deze week berichtte, zijn de kandidaat-kopers van de twee panden aan de Badhuisweg en de nabijgelegen ambtswoning nog altijd bereid de transactie te laten doorgaan tegen de reeds 15 maanden geleden overeengekomen koopsom van 2,8 miljoen euro. Nu het ernaar uitziet dat het gekraakte pand op korte termijn wordt ontruimd, is het wachten alleen nog op de instemming van de Staten.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).