Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Per brief die gisteren is verzonden, dient Statenvoorzitter Humphrey Davelaar (PNP) een verzoek in bij minister van Justitie Ornelio ‘Kid’ Martina om een grondig onderzoek in te stellen naar de toedracht van het incident dat zich tijdens de Statenvergadering van 4 januari heeft voorgedaan, en de rol van de politie en beveiligingsdienst LBD daarin.
davelaarIn de brief spreekt Davelaar over een incident waarbij zowel Statenleden als publiek aanwezig op de publieke tribune betrokken waren. ,,Gelet op de signalen die mij bekend waren, heb ik voorafgaand aan die vergadering de politie en de LBD verzocht om versterking van de groep agenten belast met de veiligheid van de Staten. Ondanks de voorbereidingen en afspraken daarover bleek op moment dat politieoptreden vereist was, dat er niet voldoende politiecapaciteit aanwezig was om op te kunnen treden. Mede hierdoor is het incident uit de hand gelopen.”
Davelaar stelt in zijn brief aan Martina dat hij zich beschikbaar stelt voor alle medewerking die nodig is. ,,Tevens ga ik ervan uit dat ook het griffie-personeel daarmee zal meewerken. Beschikbaar materiaal, zoals audio-opnames, videobeelden, mails en ander bewijsmateriaal kan via de griffier worden opgevraagd”, aldus de Statenvoorzitter.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).