Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De pressiegroep Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO), van de advocaten Anthony Eustatius, Chester Peterson en Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, organiseert een manifestatie op donderdag 12 januari, de slotdag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko). kfoDe manifestatie is bedoeld om op een vreedzame manier een waardige status voor het land te eisen, zo laat de groep in een schriftelijke verklaring weten.
KFO stelt dat sinds 10-10-‘10 de drie belangrijkste functies voor Curaçao door Nederland worden benoemd zonder dat er ooit één Curaçaoënaar is die daarvoor heeft gestemd. Het gaat om de functies van de gedeelde procureur-generaal, de voorzitter van het College financieel toezicht en de gouverneur. De bevoegdheden op justitieel en financieel gebied zijn overgedragen op het niveau van het Koninkrijk. Het Nederlandse orgaan maakt daar de dienst uit, aldus KFO. Het referendum van mei 2009 heeft voor grote verdeeldheid in het land gezorgd. ,,En helemaal nadat gebleken is dat publieke fondsen ten onrechte zijn gebruikt om een campagne te voeren om met name het meest arme deel van de bevolking te bedriegen met valse beloftes van welvaart”, aldus de verklaring. De leugens waren nodig om een minimale basis te hebben voor de overdracht van macht aan Nederland; daarmee werd het Statuut uit 1954 ondermijnd, zo stelt KFO. Het Statuut had gelijkheid tussen de landen in het Koninkrijk als basis. Een ander pijler van het Statuut is dat ieder land de eigen zaken behartigt via de gekozen democratische organen, zoals dat het geval is in Aruba en Nederland.
,,Het was nooit de bedoeling om de macht terug te geven aan de (ex-)kolonisator.” Dat is namelijk tegen het Handvest van de VN, waarin gesproken wordt over de verplichting om eigen bestuur in de (ex-)kolonies in te stellen. Het Curaçaose volk is het slachtoffer van corruptie geworden en daarom is een nieuw, schoon referendum nodig, vindt KFO.
,,Corrupte lieden en boeven hebben in ruil voor een zak geld Nederland een positie gegeven die verder reikt dan de positie van een gelijkwaardige partner in het Statuut. De belangrijkste machtscentra op Curaçao en Sint Maarten worden door Nederland gecontroleerd. Men heeft ermee ingestemd dat het voor Curaçao niet mogelijk is om onder de ondemocratische consensuswetten uit te komen, zo schrijft KFO.
De pressiegroep heeft geen vertrouwen in politici. De meerderheid van de politici weet volgens de groep niet eens wat die wetten inhouden terwijl velen van hen ook alleen maar bezig zijn met hun geldspelletjes.
KFO schrijft niet veel van de huidige premier Koeiman te verwachten. In het verleden was hij nog voorstander van een schoon en nieuw referendum maar de premier heeft al laten zien dat hij trouw blijft aan de koloniale macht, aldus KFO. ,,Hij heeft niet de macht om te helpen dat de eigen bevoegdheden weer in ere worden hersteld.”
Op donderdag 12 januari kan vanaf 18.00 uur op het Brionplein een handtekening geplaatst worden voor het houden van een nieuw en schoon referendum. Om 19.00 uur vertrekt een stoet vanaf het plein naar het Renaissance Hotel waar het Ipko wordt afgesloten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).