Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De wijken Koraal Tabak en Santa Catharina worden sinds enkele weken geplaagd door de rook van brandend vuil op Koraal Tabak, zo melden bewoners. ,,Het was enkele maanden rustig, maar sinds deze maand is het weer een komen en gaan van vrachtwagens met afval.”
tabakDe voorlopige maatregelen die eigenaar Bakhuis heeft getroffen, zoals het versperren van de toegang met aarde, hebben volgens bewoners niet geholpen. Van controle aan de poort zou geen sprake meer zijn. ,,Het terrein is steeds toegankelijk voor zware vrachtwagens die rotzooi komen dumpen om dan weer te vertrekken met een lading diabaas”, zegt Thierry Jansegers namens omwonenden. Enkelen van hen hebben de afgelopen dagen foto’s gemaakt van brandend afval en rookpluimen.
Grondeigenaar Bakhuis ontkent dat er vuil op zijn terrein wordt gestort. ,,Misschien gebeurde dat in het weekend, toen er niemand was, en weet ik het daarom niet”, zegt hij. ,,Ik zal het uitzoeken. Belt u mij morgenochtend, dan vertel ik u wat ik te weten ben gekomen.”
Dat er vrachtwagens af en aan rijden, betekent niet dat er vuil wordt aangevoerd, aldus Bakhuis. ,,Ik verkoop diabaas. Als iemand tien vrachtwagenladingen diabaas nodig heeft, dan lever ik die. Daar is niets illegaals aan.” Hij is een ondernemer, maar niet in de business van vuilstort, zegt Bakhuis.
Sinds 22 juli vorig jaar is de Landsverordening houdende vaststelling regels ter bevordering van de openbare orde, rust en veiligheid, en ter bescherming van de gemeenschap, ook bekend als de Landsverordening openbare orde, van kracht. De onderwerpen die in deze wet geregeld worden, konden vijf jaar lang niet worden aangepakt, omdat relevante wetgeving van de voormalige Nederlandse Antillen bij de stichting van het Land Curaçao op 10 oktober 2010 niet direct werd overgeheveld. Met de Landsverordening openbare orde heeft de regering de omissie uit 2010 hersteld om de onderwerpen, geregeld in de Eilandverordening Bevordering Openbare Orde en Bescherming Gemeenschap (EBOOBG), opnieuw vast te stellen. Dit betekent dat het sinds augustus vorig jaar verboden is vuil te storten en vuil te verbranden op straffe van een boete van maximaal 5.000 gulden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).