Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) spant een kort geding aan, met als doel dat het Openbaar Ministerie (OM) van de rechter het bevel krijgt niets te doen met de in beslag genomen spullen van de Centrale Bank in het kader van het strafonderzoek Saffier tegen president Emsley Tromp.
cbcsAdvocaat Spigt Dutch Caribbean van de CBCS betoogt dat de inbeslagname door het OM ‘onrechtmatig’ gebeurde. Want conform het Centrale Bank-Statuut kunnen het archief, de gebouwen en terreinen van de CBCS niet zonder toestemming van het Hof onderworpen worden aan huiszoeking. En volgens hetzelfde Statuut kunnen eigendommen en bezittingen van de CBCS zonder toestemming van het Hof niet in beslag worden genomen.
Op 6 oktober is een aantal goederen van de Centrale Bank geconfisqueerd. De inbeslagname houdt verband met verdenkingen ten aanzien van CBCS-president Tromp. Het gaat dan om alle gegevens met betrekking tot de zakelijke e-mailadressen van Tromp vanaf 1 januari 2005 (dus alle berichten over een periode van bijna twaalf jaar). Verder zijn fysieke en digitale personeelsdossier bij de Centrale Bank en de persoonlijke digitale werkschijf van Tromp in beslag genomen.
Dat gebeurde niet helemaal onverwacht. Op 22 september was door het OM een vordering gestuurd naar de Centrale Bank om genoemde spullen te verkrijgen. Hierop heeft de CBCS op 4 oktober gewezen op de ‘bijzondere rechtspositie’ van de Centrale Bank (binnen het Koninkrijk), de ‘speciale rechtswaarborgen’ die het Bank-Statuut bepaalt en de ‘diverse wettelijke geheimhoudingsplichten’ van de Centrale Bank. Het OM en de rechter-commissaris (RC) trokken zich hier echter weinig van aan, aldus de advocaat van de CBCS. Op 5 oktober heeft de Sint Maartense RC J. Schols beschikt dat tot de gevraagde huiszoeking bij de Centrale Bank te Scharloo op Curaçao mocht worden overgegaan.
De CBCS vecht in het kort geding ook de rechtmatigheid van de inbeslagneming aan van de computer tijdens een huiszoeking in de privéwoning van Tromp op 10 augustus en een smartphone bij terugkeer van Tromp uit de Verenigde Staten op 16 augustus. Zowel de desktop als de telefoon zijn eigendom van de Centrale Bank, betoogt de advocaat, maar het OM en de RC hebben hierbij volledig buiten de CBCS en de (Bank)wet om gehandeld.
De Centrale Bank, die momenteel wordt aangestuurd door president ad-interim Jerry Hasselmeyer, wijst erop dat vertrouwen en discretie van essentieel belang zijn voor een instituut als de CBCS. En wil daarom op de kort mogelijke termijn een gerechtelijke uitspraak over de rechtmatigheid van de beslagen en over het onderzoeken van de in beslag genomen spullen.
Het Wetboek van Strafvordering (WvSv) staat als wet volgens advocaat Spigt Dutch Caribbean van de CBCS niet boven het Bank-Statuut. Het WvSv biedt algemene regels voor strafvorderlijke dwangmiddelen als huiszoeking en beslag. Uit de tekst van het Bank-Statuut volgt dat als zo’n huiszoeking volgt bij de Centrale Bank daarvoor ook toestemming nodig is van het Hof.
Bij de huiszoeking op 6 oktober zei de rechter-commissaris tegen de aanwezige directieleden van de CBCS dat de aanwezigheid van de RC als toestemming van het Hof moest worden gezien. Immers, de RC is lid van het Hof. De Centrale Bank kan deze redenering niet volgen en ook niet aanvaarden.
Zowel de telefoon en de computer, als de gevorderde gegevens (e-mails, agenda, notities, dossiers en werkschijf) - van een zeer lange periode terug - bevatten ‘met een aan zekerheid grenzende mate van waarschijnlijkheid’ stukken die verband houden met de toezichthoudende functies van de CBCS waarvoor verschillende geheimhoudingsverplichtingen gelden, alsmede ook andersoortige geheim te houden stukken, zoals correspondentie met advocaten en notarissen.
De Centrale Bank is van plan om binnenkort met een klaagschrift te komen in verband met de handelwijze van OM en RC. De bijzondere positie van de Centrale Bank en de aard van de in beslag genomen goederen geeft de CBCS een dringend en spoedeisend belang. Vandaar het kort geding dat vermoedelijk maandag dient.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).