Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onder mannelijke scholieren bestaat een cultuur van geweld. Veel jongens dragen een wapen of behoren tot een gewelddadige bende. Dat concluderen onderzoekers van het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) na de eerste ‘Global School-based Student Health Survey’.

rapport

Het instituut, dat onder het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) valt, onderzocht het gezondheidsgedrag en beschermende factoren onder scholieren van 12 tot 17 jaar. Het onderzoek werd in oktober en november 2015 uitgevoerd onder bijna 2.800 scholieren op de door de overheid gesubsidieerde scholen voor ago, vsbo, sbo en havo/vwo. ,,Onze bevindingen bevestigen het bestaan van een geweldscultuur onder leerlingen”, zo staat in het onderzoeksrapport. ,,Eén op de vijf mannelijke studenten had in de voorafgaande 30 dagen een wapen gedragen en één op de dertien zei tot een gewelddadige groep of bende te horen.” Alhoewel ervaringen met fysiek geweld in intieme relaties en met ouders relatief vaak voorkomen, vechten scholieren onderling minder dan hun leeftijdsgenoten in andere landen in het Caribisch gebied.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt waar de Curaçaose scholieren staan als het gaat om de relatie met hun ouders, vriendschappen, hygiëne, lichaamsbeweging, eetgewoontes, seksueel gedrag, gebruik van middelen zoals drugs en alcohol en geweld en verwondingen.
In vergelijking met hun Caribische leeftijdgenoten is het gezondheidsgedrag van de Curaçaose leerlingen volgens het VIC ‘overwegend gunstig’. ,,Grote uitzondering is dat onze scholieren minder vaak aan lichaamsbeweging doen en vaker drie uur per dag of meer zittende activiteiten verrichten, zoals tv kijken of computeren.” Bovendien vrijen de lokale jongeren vaker onveilig, drinken meer frisdrank en alcohol, spijbelen meer en worden vaker gepest. Vanwege de beperkte mate van lichaamsbeweging en ongezonde eetgewoontes is er een relatief groot risico op overgewicht en daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen.
Hoe hoger de opleiding, hoe beter het gezondheidsprofiel van een leerling eruitziet. Gedrag dat slecht is voor de gezondheid, zoals spijbelen, roken, het gebruik van alcohol en marihuana, het dragen van een wapen en betrokken raken bij vechtpartijen, komt het meest voor bij leerlingen van het ago. ,,Gezondheidspromotieprogramma’s zullen waarschijnlijk het meeste effect hebben op het ago en vsbo, simpelweg omdat op die scholen meer leerlingen zijn die er profijt van hebben”, aldus het rapport.
Het VIC werkte voor het onderzoek samen met de Pan American Health Organization (Paho), Centers of Disease Control and Prevention (CDC), het ministerie van GMN en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De ‘Global School-based Student Health Survey’ zal vanaf nu om de vier jaar plaatsvinden. Het rapport met de resultaten is gepresenteerd aan de schoolbesturen op het eiland en werd gisteren aangeboden aan de demissionaire ministers Siegfried Victorina (PS) van GMN en Irene Dick (PS) van Onderwijs, Wetenschap, Sport en Cultuur.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).