Van onze correspondent
Den Haag - Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft toegegeven dat Nederland fout heeft gehandeld bij de benoeming van Alfonso Boekhoudt tot gouverneur van Aruba. plasterk
In een gisteren - na een naar verluidt stevig gesprek met minister-president Mike Eman – openbaar gemaakte gezamenlijke verklaring trekt de bewindsman het boetekleed aan. Plasterk stelt ‘zich ervan bewust te zijn dat de benoeming het resultaat is van een proces dat geen schoonheidsprijs verdient’.
De formulering duidt erop dat de woorden met de nodige diplomatie zijn gekozen, om het gezichtsverlies voor kabinet-Rutte zo beperkt mogelijk te houden, maar waarnemers in Den Haag leggen de zinsnede uit als een ondubbelzinnige ‘bekentenis’ de afspraken te hebben geschonden.
De knieval is, naar mag worden aangenomen, voortgekomen uit de vrees in politiek Den Haag dat Aruba het hoog zou spelen. De brief die Eman vorige week naar zijn ambtgenoot Mark Rutte zond, loog er niet om en leek een voorbode op een nieuwe crisis tussen beide regeringen.
De benoeming van Boekhoudt wordt overigens niet teruggedraaid. Daar had Eman wel om verzocht, maar uit de gezamenlijke verklaring blijkt dat Aruba zich inmiddels bij het besluit heeft neergelegd. Met het in allerijl door de koning laten ondertekenen van het Koninklijk Besluit heeft Nederland een voldongen feit gecreëerd dat alleen nog via een lange en ingewikkelde juridische weg te bestrijden is.
Aruba ziet er ‘in het belang van de relaties binnen het Koninkrijk’ vanaf het besluit aan te vechten. Eman heeft daarentegen met Plasterk afgesproken de samenwerking tussen de beide landen ‘te intensiveren en de wederzijdse voordelen van het Koninkrijk te bevorderen’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).