Van onze correspondent
Den Haag - Het kabinet-Rutte II heeft kennelijk geen ambities ten aanzien van de samenwerking met de Caribische delen van het Koninkrijk. troonrede
Als die er al zijn, werd daarvan in de gisteren op Prinsjesdag door koning Willem-Alexander uitgesproken troonrede geen gewag gemaakt. Werd in de afgelopen drie jaar als het om de relatie gaat van Nederland met Curaçao, Aruba en Sint Maarten telkens gepleit voor (economische) samenwerking, dit keer bleef dat achterwege en werd er slechts teruggeblikt met een droge constatering: ,,In nauwe samenwerking met de Caribische delen van het Koninkrijk heeft de regering succesvol campagne gevoerd voor het tijdelijke lidmaatschap van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.”
Dat zijn overigens wel meer woorden dan de vijftien in de troonrede van vorig jaar: ,,Samen met de Caribische delen van het Koninkrijk blijft Nederland werken aan een goede toekomst.” Iets ruimhartiger ging het er in 2014 aan toe: ,,Het oog van de regering is ook gericht op samenwerking met de Caribische delen van het Koninkrijk, om daar eveneens een duurzame ontwikkeling van de samenleving te bevorderen.” De troonrede van 2013 deed daar niet voor onder: ,,De staatsrechtelijke relatie tussen Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk is in 2010 veranderd. Sindsdien is er steeds meer aandacht voor samenwerking op economisch terrein. Dat is profijtelijk voor alle partijen. Het draagt ook bij aan de noodzakelijke financiële zelfstandigheid en stabiliteit van de Caribische eilanden, die ik binnenkort samen met Koningin Máxima alle zes zal bezoeken.”
De laatste keer dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba benoemd werden was in 2012: ,,Na de staatkundige vernieuwing van oktober 2010 wordt op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba op diverse terreinen geïnvesteerd in verbeteringen. Dat geldt onder andere voor de ziekenhuiszorg, de kwaliteit van schoolgebouwen en leerkrachten en de rioolwaterzuivering.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.