Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Na jaren van onderhandelen over een nieuwe havenconcessie - waarbij een van de belangrijkste factoren het beëindigen van het exclusief recht van Curaçao Port Services (CPS) was - zijn de betrokken partijen eindelijk tot een akkoord gekomen. concessie
Op vrijdag 16 september hebben Fernando da Costa Gomez, directeur van CPS, Humberto de Castro, directeur van Curaçao Port Authority (CPA) en minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling (MEO) hun handtekening gezet onder de nieuwe concessie. Dit nieuws werd gisteren met de media gedeeld.
Zoals deze krant reeds eerder meldde, geldt dit nieuwe contract voor een periode van twintig jaar. Daarbij wordt ook de periode die nodig is om de nieuwe kranen te bestellen, opgeteld. Tevens zal CPS 50 miljoen gulden investeren in twee nieuwe kranen, alsook de infrastructuur van de haven. De kranen die nu in de haven gebruikt worden voor het laden en lossen van containers, zijn dertig jaar oud en werden destijds door Nederland gedoneerd. Voorafgaand aan de bestelling van de nieuwe kranen moet CPA het bestek en de technische eisen goedkeuren.
Begin dit jaar werd na jarenlange discussies en pogingen tot het bereiken van een nieuwe concessie, op hoofdlijnen een akkoord bereikt tussen de partijen, zoals over het elimineren van de gewraakte monopoliepositie van CPS; dat de nieuwe concessie niet oneindig zou duren en over de investeringen van en door CPS in nieuwe kranen en in de werfkades, in plaats van dat de publieke entiteit CPA tientallen miljoenen hierin steekt. Lange tijd zat er geen schot in de zaak, omdat regeringspartij Pueblo Soberano zich hier niet in kon vinden. Met het aantreden van Rhuggenaath in november als nieuwe minister van Economische Ontwikkeling, probeerde laatstgenoemde er weer vaart in te krijgen en is het de partijen uiteindelijk nu toch gelukt een nieuwe concessie te tekenen.

,,Nu de concessie is getekend, kunnen we onze aandacht richten op het verbeteren van de dienstverlening bij de containerterminal. De reparatie van de kades en de aankoop van twee nieuwe kranen zijn essentieel om dit te kunnen bereiken”, aldus De Castro. Tijdens de ondertekening verklaarde Da Costa Gomez dat het voorbereidend werk voorafgaand aan de bestelling van de nieuwe kranen reeds is verricht. ,,De analyse en voorbereidingen zijn al klaar, waardoor we met het proces om de twee nieuwe kranen te bestellen kunnen beginnen. Conform het nieuwe contract moeten de nieuwe kranen binnen 24 maanden geïnstalleerd zijn en CPS zal hier dan ook aan voldoen.”
Rhuggenaath benadrukt het belang van de containerterminal voor ons eiland. ,,Het is uiterst belangrijk dat Curaçao blijft investeren in de maritieme infrastructuur om zo haar concurrerende positie in de regio te behouden”, aldus de Economieminister, waarna hij het personeel van CPS feliciteert omdat er nu ook voor hen duidelijkheid bestaat.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.