Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De fracties van PNP, PAR, PAIS, Pueblo Soberano en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran hebben de regering benaderd met het verzoek een commissie in te stellen die op korte termijn het Landsbesluit optimalisering overheidsgelieerde entiteiten moet evalueren.

Commissie

Dat hebben de fractieleiders van de genoemde partijen gisteren bekendgemaakt.
Als uit de evaluatie van deze commissie blijkt dat er in de wetgeving wijzigingen moeten worden aangebracht, zal de regering een zogenoemde reparatiewetgeving moeten voorbereiden om het landsbesluit aan te passen en deze vervolgens voor behandeling naar de Staten te sturen.
De genoemde fracties hebben gisteren vergaderd over de pijnpunten die door de vakbonden zijn aangekaart en die als argument naar voren zijn gekomen voor de algehele staking. Het laatste argument van de vakbonden is het Landsbesluit optimalisering overheidsgelieerde entiteiten die volgens hen de fundamentele rechten van de werknemers en de bonden zou schenden. Hoewel de Raad van Advies zich kritisch heeft geuit over de genoemde wetgeving, is deze na twee keer in de centrale commissie te zijn behandeld, uiteindelijk in een openbare Statenvergadering met algemene stemmen aangenomen.
In een officiële brief aan de regering vragen de fractieleiders Humphrey Davelaar (PNP), Zita Jesus-Leito (PAR), Alex Rosaria (PAIS), Glenn Sulvaran en Jaime Córdoba (PS) de regering om nog niet over te gaan tot publicatie van de wet. Eerder liet minister José Jardim van Financiën al weten dat de wet nog niet ter publicatie naar de gouverneur is gestuurd en dus nog niet van kracht is.
Ook willen de genoemde fractieleiders dat de regering de ruimte biedt aan de vakbonden om hun pijnpunten die verband houden met hun rechten als vakbond naar voren te brengen. In dat kader wordt de regering verzocht een gemengde commissie in te stellen, bestaande uit experts. De commissie moet een lid hebben dat door de vakbonden wordt benoemd, een lid benoemd door de regering en een lid waar beide partijen het over eens zijn.
Tijdens een bijeenkomst voor de pers deed Jesus-Leito nog een beroep op de vakbonden de algemene staking stop te zetten zodat de partijen in gesprek met elkaar kunnen. ,,We zijn bereid experts te laten kijken naar wat in april - toen de wet voor het eerst werd behandeld - mogelijk over het hoofd is gezien. Op dit moment lijdt echter de hele gemeenschap.” De partijleider van PAR liet verder weten zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat er ook politieke invloeden zijn geweest bij de staking. Evenals Jesus-Leito liet PNP-leider Davelaar weten bereid te zijn tot reparatie van de wetgeving, indien de evaluatie uitwijst dat dit nodig is.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.