Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alleen Statenlid Sherwin Leonora (PS) heeft gisteren het woord gevoerd in de vergadering van de Centrale Commissie. Leonora gaf nog eens aan dat de wetgeving voor het winnen van olie en gas in het Curaçaose zeegebied er snel moet komen, wil het eiland de boot niet missen.
,,Als we de wet nu aannemen duurt het nog eens tien jaar voordat we daadwerkelijk petroleum uit de zee kunnen halen”, zei Leonara gisteren. ,,Een legale basis is essentieel voor overleg met grote oliemaatschappijen. En die hebben we nodig omdat zij de financiële middelen hebben om de dure geavanceerde onderzoeken naar de aanwezigheid van olie in de zee uit te voeren.”
De winning van olie en gas komt in handen van de overheid. Het eerste initiatief tot oprichting van een nationale olie- en gasmaatschappij werd in 2014 genomen door het kabinet-Asjes. Met de Petroleumlandsverordening zeegebied van Curaçao moet het eiland haar natuurlijke hulpbronnen zo goed mogelijk beschermen en een basis leggen voor de samenwerking met internationale oliemaatschappijen, meent Leonora. Eerder liet de regering, in antwoord op Statenvragen, al weten dat de door haar voorgestelde Petroleumlandsverordening ‘verschilt met die van het vorige kabinet’. De ministers kiezen voor ‘een systeem waarbij afhankelijk van de marktomstandigheden de meest optimale voorwaarden voor de overheidsvennootschap en daarmee het Land Curaçao kunnen worden uitonderhandeld’, boven een star stelsel van gedetailleerde regels ‘dat het risico in zich draagt dat er geen enkele overeenkomst kan worden afgesloten’. Zo is niet langer in de wet opgenomen dat vertrouwelijke en dure gegevens openbaar moeten worden gemaakt. ,,Oliemaatschappijen zullen niet bereid zijn tientallen miljoenen dollaars te investeren in geofysisch onderzoek als deze informatie vervolgens openbaar wordt gemaakt en anderen er gratis gebruik van kunnen maken”, aldus de regering. Wat Pueblo Soberano betreft is de wet klaar om in een openbare vergadering behandeld te worden. Leonora stelt wel voor om het onderzoek naar de aanwezigheid van olie op de Curaçaose zeebodem hand in hand te laten gaan met dat naar de aanwezigheid van gas en gebruik te maken van de resultaten van bodemonderzoek dat oliemaatschappij Repsol uitvoert voor Aruba. ,,De geologie kent geen landsgrenzen. Als ze op de zeebodem van Aruba gas of olie ontdekken dan ligt het voor de hand dat op Curaçaos gebied ook hulpbronnen te vinden zijn.” Leonora heeft nog één vraag: ,,Hoeveel personeel verwacht de regering nodig te hebben voor de nationale olie- en gasmaatschappij?”
Behalve de Petroleumlandsverordening stond ook de Landsverordening fiscale faciliteiten historische binnenstad en monumenten op de agenda van de Centrale Commissievergadering. Maar de aanwezige Statenleden hadden daarover geen vragen. Met de nieuwe wetgeving hoopt de regering de economische activiteiten en bedrijvigheid in de binnenstad te bevorderen. De verordening voorziet in een aantal fiscale maatregelen die ervoor moeten zorgen dat meer geïnvesteerd wordt in beschermde monumenten. De Raad van Advies (RvA) was in juni nog niet helemaal overtuigd van het effect van de maatregelen. In de Landsverordening is volgens de RvA ‘onvoldoende toegelicht hoe deze voorgenomen vrijstelling van belasting op rente en andere opbrengsten uit een schuldvordering de investeerders ten goede zal komen waardoor investeringen in beschermde monumenten zullen worden aangemoedigd’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.