Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Fractieleider Jaime Córdoba van regeringspartij Pueblo Soberano (PS) en onafhankelijk Statenlid Charles Cooper hebben bij de plechtige Statenvergadering van Dia di Bandera gepleit voor de onafhankelijkheid van Curaçao. onafhankelijkheid2
Córdoba zei blij te zijn met Dia di Bandera en zei dat het volk nog blijer zal zijn als het land die dag als een soevereine Staat kan vieren. ,,Sinds 10-10-‘10 moet het land zelf de broek ophouden. Het land heeft Nederland niet nodig”, aldus de politieke leider van PS. ,,Wij willen echt vrij zijn.”
Cooper, die vorige week opstapte bij oppositiepartij MAN merkte op dat het heel goed klinkt om als onafhankelijk Statenlid aangekondigd te worden. ,,Maar het zou nog beter klinken als er gezegd zou worden: onafhankelijk Statenlid van een onafhankelijk land”, aldus Cooper. ,,Het belang van Curaçao moet voorop staan, zelfs als dat strijdig is met de belangen van de grotere entiteiten waar wij deel van uitmaken”.
Politiek leider Alex Rosaria van regeringspartij PAIS stond stil bij de betekenis van het patriottisme. ,,Het houdt onder andere in dat er normen en waarden zijn die niet opgelegd of vastgelegd kunnen worden. Patriottisme betekent hoofdzakelijk de manier waarop er met het algemeen belang van het volk wordt omgesprongen. Het gaat erom hoe transparant en eerlijk wij met dit volk zijn”, aldus de leider. ,,Het betekent ook dat iedereen, maar in het bijzonder politici, een voorbeeld voor het volk moet zijn.”
Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran omschreef patriottisme als liefde voor het volk en liefde om voor het welzijn van het land te werken. ,,Op de basisschool en het in het voorgezet onderwijs moet de leerlingen vaderlandsliefde worden bijgebracht”, zo stelde Sulvaran. ,,Zolang dat niet gebeurt, zullen mensen elkaar blijven aanvallen en niet met elkaar samenwerken.”
Fractieleider Zita Jesus-Leito van regeringspartij PAR verklaarde blij te zijn met de vooruitgang die er is geboekt in de economie en op het gebied van integriteit. Ook is ze blij met de strenge regels voor het screenen van bewindslieden. ,,In de samenleving en de Staten is men zich bewust geworden van het belang van de bestrijding van corruptie, criminele invloeden en illegale zaken.”
Oppositieleider Gerrit Schotte van MFK stelde dat de vlag de mensenrechten en de burgerrechten symboliseert. ,,Mensen hebben onder andere het recht op een rustig leven, met een stabiel inkomen en werk, goede huisvesting en goed onderwijs. De regering moet luisteren naar wat het volk te zeggen heeft. De democratie moet iedere dag levend worden gehouden en de rechtspraak moet rechtvaardig zijn. Het volk is vrij om te stemmen op wie zij wil.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.