Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Kamer van Koophandel heeft in nauw overleg met partners een gezamenlijke visie geformuleerd die moet leiden tot de gewenste economische groei.

kvk

De visie houdt zeven aandachtspunten in: innovatie en export, immigratie, arbeidsmarkt en onderwijs, bureaucratie, rol van de markt, privatisering en fiscale structuur.
De KvK heeft gesprekken gevoerd met de Curaçao Apartments & Small Hotels Association (Casha), Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata), de International Bankers Association (IBA), Curaçao International Financial Services Association (Cifa) en de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC). Tijdens het gesprek met laatstgenoemde waren ook onder anderen vertegenwoordigers van importeurs en DMO (Downtown Management Ogranization) aanwezig. Samen zijn ze tot één visie gekomen die voor economische groei en uiteindelijk welvaart voor het land en welzijn voor de gemeenschap moet zorgen. Indien het investeringsklimaat en leefomstandigheden aantrekkelijk en gezond zijn, zal dit tot meer investeringen en meer werkgelegenheid leiden, aldus de KvK in een schriftelijke verklaring. ,,Als deze doelen bereikt kunnen worden, zal met alle waarschijnlijkheid ook de criminaliteit minder worden.”
Zo moet de regering volgens de KvK meer gefocust zijn op de rol van facilitator voor de realisatie van initiatieven en projecten van ondernemers en zich verder richten op collectieve diensten en producten ten behoeve van de burgers. Ook moeten wij, aldus de KvK, alles in het werk stellen om onze fiscale structuren minder gecompliceerd te maken. ,,Onze fiscale structuren dienen dan ook aangepast te worden om onze concurrentiepositie ten opzichte van de fiscale initiatieven in omringende landen en andere landen die onze directe concurrenten zijn, te versterken.”
Innovatie moet - zo stellen de KvK en de partnerorganisaties - gespitst zijn op diversificatie, actualisatie en de internationalisering van diensten en producten die ons land te bieden heeft. ,,Wanneer het niveau van onze diensten en producten hoog is en aan internationale eisen voldoet, kunnen wij gaan focussen op de export, hetgeen de inkomsten aan deviezen zal verhogen.”
Op het gebied van immigratie moet de focus gelegd worden op het bieden van betere service, zo vindt de KvK. ,,De beoogde groei van onze populatie moet gericht zijn op kwaliteit, meer inkomsten voor de fiscus en meer mensen die bijdragen aan de diverse sectoren die economische groei ten doel hebben.”
Op pagina 5
Red Tape
terugdringen


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.