Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Kamer van Koophandel heeft in nauw overleg met partners een gezamenlijke visie geformuleerd die moet leiden tot de gewenste economische groei.

kvk

De visie houdt zeven aandachtspunten in: innovatie en export, immigratie, arbeidsmarkt en onderwijs, bureaucratie, rol van de markt, privatisering en fiscale structuur.
De KvK heeft gesprekken gevoerd met de Curaçao Apartments & Small Hotels Association (Casha), Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata), de International Bankers Association (IBA), Curaçao International Financial Services Association (Cifa) en de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC). Tijdens het gesprek met laatstgenoemde waren ook onder anderen vertegenwoordigers van importeurs en DMO (Downtown Management Ogranization) aanwezig. Samen zijn ze tot één visie gekomen die voor economische groei en uiteindelijk welvaart voor het land en welzijn voor de gemeenschap moet zorgen. Indien het investeringsklimaat en leefomstandigheden aantrekkelijk en gezond zijn, zal dit tot meer investeringen en meer werkgelegenheid leiden, aldus de KvK in een schriftelijke verklaring. ,,Als deze doelen bereikt kunnen worden, zal met alle waarschijnlijkheid ook de criminaliteit minder worden.”
Zo moet de regering volgens de KvK meer gefocust zijn op de rol van facilitator voor de realisatie van initiatieven en projecten van ondernemers en zich verder richten op collectieve diensten en producten ten behoeve van de burgers. Ook moeten wij, aldus de KvK, alles in het werk stellen om onze fiscale structuren minder gecompliceerd te maken. ,,Onze fiscale structuren dienen dan ook aangepast te worden om onze concurrentiepositie ten opzichte van de fiscale initiatieven in omringende landen en andere landen die onze directe concurrenten zijn, te versterken.”
Innovatie moet - zo stellen de KvK en de partnerorganisaties - gespitst zijn op diversificatie, actualisatie en de internationalisering van diensten en producten die ons land te bieden heeft. ,,Wanneer het niveau van onze diensten en producten hoog is en aan internationale eisen voldoet, kunnen wij gaan focussen op de export, hetgeen de inkomsten aan deviezen zal verhogen.”
Op het gebied van immigratie moet de focus gelegd worden op het bieden van betere service, zo vindt de KvK. ,,De beoogde groei van onze populatie moet gericht zijn op kwaliteit, meer inkomsten voor de fiscus en meer mensen die bijdragen aan de diverse sectoren die economische groei ten doel hebben.”
Op pagina 5
Red Tape
terugdringen


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).