Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft het verzoek van advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran om Nederlandse rechters in te stellen voor de behandeling van het hoger beroep van de zaak Babel, afgewezen. Dat bevestigt het Hof desgevraagd.
De Èxtra schreef eerder al dat Sulvaran op de hoogte is gesteld van het besluit van het Hof om het verzoek van de raadsman te verwerpen. ,,Rechters die lokaal werkzaam zijn, zullen zelf het hoger beroep van de zaak Babel behandelen. Rechters in Nederland zijn niet bevoegd om op Curaçao te werken en zaken te behandelen”, zo liet Hofpresident Evert Jan van der Poel tegenover de Papiamentstalige ochtendkrant weten. Zowel Sulvaran als het Openbaar Ministerie zijn op de hoogte gesteld van het besluit van het Hof. De reactie van het Hof is van 12 mei.
Na de uitspraak door het Gerecht in Eerste Aanleg in de zaak Babel waarbij oud-premier Gerrit Schotte (MFK) tot drie jaar cel werd veroordeeld voor ambtelijke corruptie en witwassen, heeft zijn raadsman Sulvaran een verzoek ingediend bij het Hof om bij de behandeling van het hoger beroep rechters uit Nederland te halen. Volgens de advocaat hebben zijn cliënten (ook de partner van Schotte is in deze zaak veroordeeld) ‘geen vertrouwen in een objectieve belangenafweging van hun strafzaak in hoger beroep door lokaal aangestelde rechters als lid van het Gemeenschappelijk Hof’.
In zijn brief stelt Sulvaran dat hoge functionarissen op Curaçao in de zaak Babel bewust de strafwetgeving hebben overtreden. Daarom zegt hij ook een verzoek in te dienen om rechters uit Nederland aan te stellen. ,,Er zal namelijk niet voldaan kunnen worden aan de eis van behandeling door een onpartijdige rechterlijke instantie, zoals vereist door artikel 6 EVRM. De rechterlijke onpartijdigheid is een van de hoekstenen van de rechtspleging en een waarborg voor een eerlijke procesvoering. Het Engelse adagium ‘not only must justice be done, it must also be seen to be done’ klinkt iedereen bekend in de oren. Het vrijwaren van een strikte onpartijdigheid van de rechter is zo fundamenteel en zo belangrijk voor het vertrouwen van de rechtzoekende in het gerecht, dat zelfs de minste schijn van een gebrek aan onpartijdigheid niet kan worden geduld”, aldus de raadsman.
Dat is volgens Sulvaran nu niet het geval. ,,Cliënten hebben er geen vertrouwen in dat in hoger beroep het Gemeenschappelijk Hof terstond afstand neemt van de eerder gedane uitlating door hetzelfde Hof. Derhalve vrezen zij dat geen enkel lid van het Gemeenschappelijk Hof de onpartijdigheid aan de dag zal leggen waarop zij als beschuldigden recht hebben.”
De datum voor de behandeling van het hoger beroep in deze zaak is vooralsnog niet bekend. Sulvaran was gisteren niet bereikbaar voor een reactie, maar tegenover de Èxtra heeft hij laten weten dat het Hof altijd personen die in Nederland wonen en werken als rechter op Curaçao, heeft aangewezen. ,,Als het Hof dat niet wil doen in de zaak tegen Gerrit Schotte, dan moet de Hofpresident dat gewoon zeggen en niet het volk verkeerd informeren.”

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).