Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De meeste projecten die door Nederland zijn gefinancierd onder de regie van Usona, tussen 2008 en 2014, zijn te ambitieus gebleken. Omdat er vooraf geen haalbaarheidsstudie is verricht, is op politiek niveau een risico aanvaard, aldus het evaluatierapport van PricewaterhouseCoopers (PwC), die vindt dat dit wel had moeten gebeuren, zeker als blijkt dat het budget van de projectfinanciering (275,6 miljoen gulden), 15,8 procent beslaat van de toenmalige begroting van 2012 van Curaçao (1.743 miljoen gulden).
In het evaluatierapport van PwC wordt nagegaan wat de effectiviteit, de duurzaamheid, de efficiëntie en de impact zijn geweest van drie gefinancierde hoofdonderdelen, te weten Institutionele Versterking en Bestuurskracht (IVB), Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma (OJSP) en het Sociaal Economisch Initiatief (SEI). Binnen deze drie hoofdonderdelen zijn in de periode 2008-2014, 168 projecten op Curaçao uitgevoerd voor een bedrag dus van 275,6 miljoen gulden.
Omdat er nimmer een nulmeting heeft plaatsgevonden alvorens de programma’s te starten en omdat de plannen niet op haalbaarheid zijn getoetst, blijkt nu achteraf dat de programma’s te ambitieus waren. ,,De eindverslagen laten zien dat in 92 procent van de projecten, de geplande activiteiten voor meer dan de helft zijn gerealiseerd. In circa 78 procent van de projecten zijn de geplande activiteiten zelfs voor meer dan 80 procent gerealiseerd. De projecten hebben in die zin dan ook positief bijgedragen aan het behalen van de programmadoelstellingen”, zo concludeert PwC.
De samenwerkingsprogramma’s hebben een positieve impact gehad op de samenleving van Curaçao, maar de doelstellingen zijn voor een deel niet gerealiseerd, aldus PwC. Dit komt omdat in dezelfde periode Curaçao bezig was met de staatkundige herstructurering en dit had voorzien moeten worden want PwC concludeert: ,,Op voorhand had de inschatting gemaakt kunnen worden dat hiermee ook de impact (naast de effectiviteit en duurzaamheid) in gevaar kon komen.” Ook als men zich realiseert hoeveel geld met de projecten gemoeid was (15,8 procent van de totale begroting van Curaçao) had men kunnen weten dat het projectmanagement een te grote belasting legde op het overheidsapparaat.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.