Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft de GGD Amsterdam gevraagd om een verkenning op het eiland uit te voeren naar de haalbaarheid van een onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van de uitstoot van het industriegebied Schottegat.
De GGD Amsterdam voert deze studie uit met medewerking van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Institute of Risk Assessment Studies (Iras) van de Universiteit van Utrecht.
Gezondheidsklachten kunnen veroorzaakt worden door verschillende factoren, zo meldt het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur in een schriftelijke verklaring. ,,Industriële uitstoot is daar één van. Het is gecompliceerd om de oorzaak van bepaalde gezondheidsklachten vast te stellen. Daarom is het zinvol om vooraf grondig na te gaan of het haalbaar is om een onderzoek uit te voeren dat betrouwbare resultaten op kan leveren.”
Nicole Nijhuis van het GGD Amsterdam en Werner Hagens van RIVM zijn als vertegenwoordiging van deze onderzoekscombinatie deze week op Curaçao om na te gaan of een betrouwbaar gezondheidsonderzoek uitvoerbaar is. Zij hebben in dit kader reeds gesprekken gevoerd met verschillende partijen, onder wie huisartsen, schoolbesturen, enkele milieuorganisaties en medewerkers van het ministerie van GMN die essentiële informatie hebben om deze beoordeling uit te kunnen voeren. Er is tussentijds verslag uitgebracht aan demissionair minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur (PS).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).