Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het reinigen van woningen met groene aanslag kan flink in de papieren lopen, zo blijkt uit een offerte die in het bezit is van deze krant. De offerte om de groene aanslag bij 26 appartementen en 1 huis te verwijderen werd gemaakt in de tijd dat het TNO-rapport naar de samenstelling van de substantie nog niet bekend was.

Op verzoek van een groep bewoners in de buurt Piscadera werd in juni dit jaar een offerte opgesteld. De kosten voor de reiniging werden op 215.000 gulden geraamd. Uitgangspunt daarbij was nog dat de substantie met behulp van een hogedrukreiniger en chemicaliën verwijderd moest worden. De opsteller van de offerte verklaarde desgevraagd tegenover deze krant dat nu het TNO-rapport heeft uitgewezen dat er kankerverwekkende stoffen in de groene aanslag zitten, de reinigingskosten hoger zullen uitvallen in verband met de bescherming tegen de agressieve stoffen en een andere reinigingsmethode die vereist is. De schatting is dat de kosten nu zeker boven de drie ton zullen uitkomen.
Eind augustus van dit jaar werd bekend dat in de onderzochte monsters van de groene aanslag vanadium, nikkel en zwavel is aangetroffen. Uit vervolgonderzoek zal moeten blijken welke de verbindingen zijn tussen de verschillende bestanddelen van de groene aanslag. Het TNO-onderzoek was één van de eisen in het kort geding dat de Stichting Clean Air Everywhere en stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) tegen de overheid aanspanden. Eisers wilden ook dat de overheid de bevolking informeert over de risico’s van de groene substantie. De informatiecampagne van de overheid is nog niet begonnen.
Clean Air Everywhere heeft de bevolking geadviseerd om de groene substantie niet met de huid in contact te laten komen en de aanslag niet met een hogedrukspuit te reinigen vanwege de vernevelingseffecten en de mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Ook werd de bevolking geadviseerd om groenten en vruchten die onder de rook van de raffinaderij zijn geteeld niet te eten. Het ministerie van Gezondheid Milieu en Natuur wilde bij monde van secretaris-generaal Geraldine Christina nog geen commentaar op de zaak leveren. Partijen hebben met elkaar, na het laatste overleg met de rechter, een mediastilte afgesproken De eerstvolgende ontmoeting tussen de milieuverenigingen en het ministerie staat gepland op 25 september, aldus de secretaris-generaal.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.