Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad/Philipsburg - Het bestuur van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft zich afgelopen week beraden over de strafrechtspleging op Sint Maarten en voor dit zittingsjaar een aantal beslissingen genomen die erop zijn gericht om op korte termijn die strafrechtspleging te versterken en te verbreden.

Dat zei Evert-Jan van der Poel, de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie afgelopen vrijdag ter gelegenheid van de installatie van Sander van Rijen als nieuw lid van dit Hof.
Een van deze beslissingen is dat rechters van Aruba en Curaçao voortaan bij toerbeurt de strafzittingen op Sint Maarten zullen doen. Er zullen niet meer strafzittingen worden gehouden, maar wel meer rechters worden ingezet die elkaar afwisselen, aldus de hofpresident vrijdag. Bovendien wordt de formatie rechters op Sint Maarten per 1 januari 2016 uitgebreid met een vijfde rechter, die het rechtercommissariaat in strafzaken op zich zal nemen.
,,Die uitbreiding zal ruimte geven om een nieuwe interne taakverdeling te maken, die ook ten goede zal komen aan de andere rechtsgebieden”, aldus Van der Poel vrijdag. ,,Want ook de civiele zaken, familiezaken, bestuurszaken en belastingzaken verdienen onze volle aandacht. Wat die laatste categorie betreft (belastingzaken) hoop ik overigens dat de wetgeving voor de invoering van belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties zo spoedig mogelijk en in elk geval dit jaar door het parlement van Sint Maarten wordt behandeld en in werking zal treden.”
De hofpresident meldde dat de belastingrechter er al is en in de startblokken staat om op Sint Maarten zittingen te komen doen.

ADletters logo


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).