Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao is gebaat bij een ander belastingregime. Dat stelt PAIS-leider Alex Rosaria in een discussiestuk. In plaats van inkomstenbelasting te heffen over het wereldwijde inkomen van burgers zou er een zogenoemd territoriaal belastingstelsel moeten komen. Dat houdt in dat er alleen belasting wordt geheven over het inkomen dat op Curaçao verdiend wordt.
In zijn stuk juicht Rosaria, voormalig staatssecretaris van Financiën van de Nederlandse Antillen, toe dat zijn partijgenoot minister Nelson Navarro van Justitie heeft ingestemd met de speciale verblijfsvergunning voor kapitaalkrachtige investeerders. Onder bepaalde voorwaarden, waaronder een minimum investering van 500.000 gulden, kunnen investeerders een verblijfsvergunning krijgen voor drie jaar of meer. Rosaria denkt dat dit goed is voor de economie, maar wil daar een nieuw belastingregime aan toevoegen.
In het bestaande belastingstelsel wordt niet gekeken naar de bron van inkomen. Over het inkomen dat in andere landen is verdiend wordt, ook al is dat in het andere land al belast, ook op Curaçao nog eens belasting geheven. Dat is in vrijwel alle landen zo. Daarom worden er volop verdragen gesloten om dubbele belastingheffing te voorkomen. Volgens Rosaria heeft bijvoorbeeld Duitsland tachtig van dergelijke verdragen. Curaçao heeft er maar twee: met Nederland en Noorwegen.
Met die verdragen wordt een territoriaal belastingregime nagebootst, aldus de PAIS-leider. Volgens hem is het veel eenvoudiger om eenzijdig te besluiten alleen belasting te heffen over binnenlands inkomen, dus inkomen dat op Curaçao is verdiend. ,,Als men bijvoorbeeld zaken doet in de Verenigde Staten dan wordt het inkomen uit dat bedrijf op Curaçao niet belast (maar waarschijnlijk wel in de VS).”
Het eenzijdig invoeren van een territoriaal stelsel is een vergaande stap, geeft Rosaria toe. Maar andere landen hebben al geprofiteerd van zo’n beslissing. Hij noemt Hongkong, Dubai, Chili en Singapore, die unilateraal vrijhandel hebben ingevoerd in plaats van met elk land hier apart over te onderhandelen. Zij kozen er vervolgens ook voor een territoriaal belastingstelsel in te voeren.
De voordelen voor Curaçao van deze stap zijn volgens Rosaria duidelijk: de concurrentiepositie van Curaçao zal verbeteren, omdat er over minder inkomen belasting betaald hoeft te worden, het is kostenbesparend voor de belastingdienst omdat er minder onderzoek in het buitenland gedaan moet worden, er hoeft niet meer onderhandeld te worden over verdragen om toch hetzelfde effect te bereiken en het zal het investeringsklimaat verbeteren. Dat laatste zal, samen met de speciale verblijfsvergunning voor investeerders, zorgen voor meer investeringen, meer banen en meer belastinginkomsten.
Het territoriale belastingstelsel is niet perfect, aldus Rosaria, maar het huidige systeem is dat ook niet. Er zullen aanvullende maatregelen nodig zijn tegen misbruik en belastingontduiking. Maar het is de moeite waard om over het voorstel in discussie te gaan, niet alleen met de overheid, maar ook met de financiële sector.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.