Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In de Staten zijn gisteren twee moties met algemene stemmen aangenomen. In een motie van PAR-leidster Zita Jesus-Leito doet het parlement een beroep op de regering om daadwerkelijk gevolg te geven aan moties uit 2011 en 2014 en aan de aanbevelingen uit een rapport van de Algemene Rekenkamer (ARC) uit 2013.
Geconstateerd wordt dat er na die moties, waarin werd gevraagd om een actieplan (2011) en de oprichting van een Verkeersautoriteit (2014) en het rapport van de ARC over de verkeersveiligheid op Curaçao niets gebeurd is. Daarom draagt het parlement de regering op om in 2016 alsnog een Verkeersautoriteit op te richten. Tegelijk moet er in november een campagne beginnen om de bevolking bewust te maken van de verkeersregels en het belang van een beter gedrag in het verkeer duidelijk te maken.
In de andere motie, ingediend door SP-Statenlid Mac Cijntje, wordt de regering opgeroepen de Verkeerswet van 2002 als basis voor de theorie-examens voor het rijbewijs in te voeren. Dat er nog gewerkt wordt met de oude wet uit 1957 is niet goed voor de verkeersveiligheid, aldus de motie. De regering krijgt de opdracht om vanaf november de examinatoren binnen drie maanden bij te scholen en de examens aan te passen.
PAR-leidster Zita Jesus-Leito vroeg aan het begin de vergadering een minuut stilte voor het twaalfde verkeersslachtoffer van 2015, Richardson Jamanica, die zondag om het leven kwam.
Nieuwe standpunten waren er nauwelijks te horen in de vergadering. Dat het gedrag in het verkeer moet veranderen is duidelijk. ,,De regering is niet verantwoordelijk voor mensen die te hard rijden. En voor gevaarlijk gedrag van fietsers en andere verkeersdeelnemers”, zei Jesus-Leito. ,,Maar de regering is wel verantwoordelijk voor het feit dat dit kan gebeuren. Dat moet worden voorkomen.” Ze pleitte voor de introductie van camera’s die het verkeer in de gaten houden, waardoor er meer en sneller boetes uitgedeeld kunnen worden.
Minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) aan dat er op korte termijn een platform wordt opgericht om alle verkeersaangelegenheden te coördineren. Volgens haar kwam de vergadering eigenlijk twee weken te vroeg. Want op de agenda van de Raad van Ministers staat de oprichting van een coördinerend platform waarin vertegenwoordigers van alle bij verkeer betrokken ministeries moeten zitten: VVRP, Justitie, BPD (Bestuur, Planning en Dienstverlening) en Onderwijs. Maar ook het ministerie van Gezondheid heeft een rol, omdat daar de gevolgen van verkeersongelukken worden gevoeld. Jesus-Leito reageerde verheugd op de aankondiging, maar diende desondanks toch de motie in voor de oprichting van een Verkeersautoriteit.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).