Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curoil heeft in 2014 een winst gemaakt van 40 miljoen gulden. Dat is bijna 15 miljoen meer dan vorig jaar (25,6 miljoen). Dat maakte het bedrijf gisteren bekend. De jaarrekening werd onlangs aangeboden aan minister José Jardim van Financiën. Het olie- en gasbedrijf droeg vorig jaar voor 81,8 miljoen gulden aan belastingen en accijns bij aan de overheidskas. Ook werd voor 10,4 miljoen gulden aan dividend uitgekeerd over de winst van 2012.
Volgens het bedrijf is de winst vooral te danken aan de positieve internationale ontwikkelingen. Curoil heeft vorig jaar veel inspanningen verricht om nieuwe klanten te werven op de internationale markt. Ook de verkoop aan bestaande klanten werd verhoogd en er werden nieuwe markten aangeboord. Door milieumaatregelen steeg de verkoop van ‘low sulfur’ diesel en ook de bunkeringactiviteiten kenden een aanzienlijke groei.
Curoil is sinds 2013 ook actief met bunkering in de Vrije Zone op Aruba. Deze markt ontwikkelt zich positief, aldus het bedrijf. Door de sterk gedaalde olieprijs in de tweede helft van 2014 kon Curoil inkomsten generen uit de voorgefinancierde verkoop van producten op de lokale markt.
In het jaarverslag meldt Curoil ook de sociale activiteiten. Het bedrijf zegt niet alleen via sponsoring bij te willen dragen aan de gemeenschap, maar ook door medewerkers in de gelegenheid te stellen een bijdrage te leveren. Aan donaties en projecten is in 2014 ongeveer 1 miljoen gulden uitgegeven.
In alle onderdelen van het bedrijf, Curoil, Curgas, Curoil bezinestations en Curoil Bonaire, is in 2014 met succes gewerkt aan de efficiency, de veiligheid en stabiliteit van de dienstverlening. Door een streng inningsbeleid en het beheersen van de uitgaven werden de operationele kosten teruggedrongen. Dit ondanks een uitbreiding van de commerciële activiteiten, voegt het oliebedrijf hieraan toe. Curoil heeft daardoor zijn concurrentiepositie op de internationale markt kunnen handhaven.
In de ogen van de directie toont Curoil met de winst van 40 miljoen gulden aan dat het een solide onderneming is, die het vertrouwen waard is.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).