Groep ondernemers neemt advocaat in de arm voor overlast door bouw HNO
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Veel ondernemers die een bedrijfs- of winkelruimte exploiteren in het winkelcentrum te Colon, Otrobanda, zouden grote overlast door de werkzaamheden rondom de bouw van het nieuwe ziekenhuis (Hospital Nobo Otrobanda, HNO) ondervinden. Daarom heeft de groep raadsvrouw Olga Saleh-Kostrzewski benaderd en is het Land inmiddels aangeschreven en aansprakelijk gesteld voor alle schade die de ondernemers als gevolg van voornoemd handelen lijden.
Volgens de advocate ondervinden de ondernemers veel overlast door de constructie van het nieuwe ziekenhuis en de daarmee gepaarde afsluiting van parkeerplaatsen en wegen. ,,Er vinden tevens werkzaamheden en afsluitingen plaats die ondanks eerder verstrekte informatie niet zouden plaatsvinden”, zo geeft Saleh-Kostrzewski te kennen. ,,Als gevolg hiervan lijden deze ondernemers ernstige schade. Zo is er onder meer sprake van een drastische daling in hun omzet en winst.”
Pogingen van de ondernemers om toenadering te zoeken tot het Land teneinde gezamenlijk tot een oplossing van voornoemde problemen te komen, zouden tot niets hebben geleid. ,,Daarbij komt dat het Land in deze kwestie de hoedanigheid heeft van niet alleen directie of indirecte opdrachtgever van de bouw van het ziekenhuis, maar ook van verhuurder van de ondernemers aangezien het winkelcentrum aan het Land in eigendom behoort”, aldus Saleh-Kostrzewski. Het land heeft immers enige tijd voordat de sloopwerkzaamheden ter realisatie van de bouw aanvingen het winkelcentrum te Colon gekocht.
Ondertussen verloopt de bouw gestaag. ,,Er wordt steeds meer op het winkelcentrum ingebouwd terwijl de noodkreten van de ondernemers naar het Land en andere betrokkenen om dit een halt toe te roepen, onbeantwoord blijven”, aldus de raadsvrouw die vervolgens te kennen geeft dat er volgens de ondernemers van het winkelcentrum te Colon volstrekt geen rekening wordt gehouden met hun belangen: er wordt niet naar hen geluisterd. ,,Op enig moment is namens het Land in onder meer haar hoedanigheid van nieuwe eigenaar van het winkelcentrum ten overstaan van een aantal ondernemers zelfs verklaard dat huurders normaliter bij verkoop van het huurobject door de nieuwe eigenaar verplicht worden gesteld om het pand binnen een aantal dagen of zelfs uren te ontruimen en dat huurders dit in de regel zonder enige vorm van tegemoetkoming maar hebben te accepteren.”
Voor een groot aantal ondernemers is de maat volgens de advocate dan ook vol en is het Land aangeschreven en aansprakelijk gesteld voor alle schade die de ondernemers als gevolg van voornoemd handelen lijden. ,,Indien het Land en de andere tevens aangeschreven instellingen voorts niet zullen voldoen aan de in datzelfde schrijven verwoorde sommaties, zullen deze ondernemers zich genoodzaakt zien om rechtsmaatregelen te treffen.” Het zou in deze zaak volgens Saleh-Kostrzewski om 14 ondernemers gaan die gevestigd zijn in het winkelcentrum te Colon.
Minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur is in het buitenland en was niet beschikbaar voor commentaar.

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.