Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De gronden en de gebouwen van de Taams Kliniek te Damacor zijn gisteren bij opbod gekocht door het Advent Ziekenhuis.
Ondanks de grote belangstelling voor de veiling - het zaaltje bij Notariskantoor Eshuis zat vol - werd door maar één partij geboden: door directeur Cenaida Panneflek-Richards namens Antillean Adventist Hospital.
Inzet voor de openbare verkoop was 12,5 miljoen gulden. Uiteindelijk gaat het Taamscomplex over in nieuwe handen voor 12,6 miljoen gulden. Daarmee zijn de schulden aan executant Orco Bank vrijwel gedekt, verklaren zowel Taams-directeur Earl Esseboom als Orco-directeur Kenny Canword.
Panneflek zei na afloop tegen het Antilliaans Dagblad dat de nieuwe eigenaar zich ‘nu eerst nog intern gaat beraden’. Alles wijst er echter op dat de nieuwe eigenaar van het onroerend goed ook het ziekenhuiscomplex zelf gaat exploiteren. De expertise en andere middelen heeft het Advent al tientallen jaren in huis.
Dat betekent dat er een ‘Advent II’, al dan niet met behoud van de naam Taams Kliniek, komt. Advent heeft hiervoor ook toestemming gekregen van minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid en van de Sociale Verzekeringsbank (SVB); om onder de bestaande vergunning op een tweede locatie een ziekenhuis te exploiteren. Dit kwam pas onlangs rond.
Voor de ziekenhuisvergunning is de bestaande vennootschap, onder leiding van Esseboom en Arthur Liqui-Lung, niet meer nodig. Advent heeft conform een vonnis van eerder dit jaar veertien dagen na betekening van de veiling het recht tot ontruiming van de kliniek langs de Schout bij Nacht Doormanweg, indien dit nodig is.
Met Advent als nieuwe eigenaar komt Taams ook niet in handen van de overheid als satellietkliniek van het Hospital Nobo Otrobanda (HNO), wat in geval van faillissement mogelijk zou zijn gebeurd, en blijft het ziekenhuis in particuliere handen. Een deel van de bestaande arbeidsplaatsen blijft behouden, hoewel niet duidelijk is hoeveel, want er zal wel volgens een business case gewerkt worden. Het personeel weet verder overigens nog van niets.
De huidige Taams Kliniek had naar eigen zeggen zwaar te kampen met de al lange tijd ongewijzigde (te) lage tarieven die de kosten voor zorg en medische handelingen niet dekken, maar zou volgens Esseboom momenteel wel break-even draaien. De vennootschap barst echter van de schulden, zo’n 15 miljoen, en er werd surseance van betaling verleend met aanstelling van een bewindvoerder.
De te grote schuldenlast is wellicht ook de reden dat er uiteindelijk geen koper is geweest, hoewel de directie lang heeft volgehouden dat er een partij was die Taams Kliniek zou overnemen; zowel het complex als het bedrijf. Naar verluidt heeft geen koper echter ooit geld laten zien.
Het Advent is een bekende zorginstelling op Curaçao. In maart 1970 opende het officieel de ziekenhuisdeuren. De Stichting Antilliaans Advent Ziekenhuis, zoals het ziekenhuis officieel heet, is van de Zevendedagsadventisten en omschrijft zichzelf als een ‘not-for-profit organization’ dat onderdeel uitmaakt van het internationale netwerk van evenzo non-profit ziekenhuizen die vallen onder de Adventist Health International Services (AHIS).
Toen minister Whiteman in september vorig jaar publiekelijk beweerde dat niet alleen Taams, maar ook Advent de facto technisch failliet zouden zijn, beet directeur Cenaida Panneflek flink van zich af. De plannen van de overheid met de ziekenhuizen op Curaçao zijn nog steeds niet concreet en zijn de afgelopen jaren steeds veranderd, stelde zij. Bovendien verkondigt Whiteman ‘onwaarheden over het Advent Ziekenhuis’. ,,Van een bankroet is absoluut geen sprake.” De directeur van het Advent gaf aan er genoeg van te hebben om telkens de underdog te zijn, zo zei ze op een persconferentie.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.