Van onze correspondent
Den Haag - Het College financieel toezicht (Cft) heeft er geen flauw benul van wanneer de overheids-nv’s op Curaçao het voor elkaar krijgen om binnen de wettelijke termijn goedgekeurde jaarrekeningen te presenteren.
Dat blijkt uit de beantwoording door minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van vragen van de Tweede Kamer over de meest recente halfjaarrapportages van het Cft over Curaçao en Sint Maarten.
De meeste overheidsentiteiten op Sint Maarten voldoen wel aan de wettelijke termijn. ,,Maar voor wat betreft Curaçao valt daarover geen uitsluitsel te geven”, voegt de bewindsman er aan toe. Hoewel het Cft hierover regelmatig contact heeft met de regering volgens Plasterk, is dus kennelijk geen vooruitgang geboekt.
De Kamer maakt zich al jaren grote zorgen over wat ‘de black box’ wordt genoemd: het gebrek aan inzicht bij het Cft in de financiële situatie van overheids-nv’s. Het is een publiek geheim dat een aantal er allesbehalve florissant voor staat. In politiek Den Haag groeit de vrees dat de landsbegroting geen waarheidsgetrouw beeld geeft van de risico’s die de overheid loopt.
Plasterk: ,,Het risico bestaat dat het vermogen van de overheid gunstig wordt voorgesteld in een jaarrekening. De overheid loopt daarmee de kans dat de deelnemingen moeten worden afgewaardeerd, met als gevolg een verlaging van het vermogen.”
De minister erkent dat verliezen die door overheids-nv’s worden geleden niet tot uitdrukking komen in de landsbegroting omdat het eigen rechtspersoonlijkheden zijn. ,,Op de begroting van een land komen alleen winstafdrachten uit de nv’s (dividend) voor of voorgenomen stortingen aan de nv’s als deze financieel ondersteund zouden moeten worden (voorzieningen bij negatieve vermogensposities). Dit laatste is het geval als bijvoorbeeld een faillissement dreigt terwijl het voortbestaan van de nv van essentieel belang is, zoals basisvoorzieningen stroom en water.”
Plasterk stelt dat de gekozen vorm juist de risico’s voor de overheid beperkt: ,,Het is een autonome keuze van het land zelf of bij een faillissement er noodzakelijkerwijs geld bij moet of dat andere varianten denkbaar zijn, bijvoorbeeld een doorstart met een andere concessiehouder.”
Dat antwoord zal de Kamer nauwelijks geruststellen. Dat zal ook niet gebeuren door de uitleg van de bewindsman dat in de Rijkswet financieel toezicht (Rft) geen verband is gelegd tussen het verstrekken van (goedkope) leningen en de jaarrekening van de landen. ,,In de Rft is vastgelegd dat de landen moeten voldoen aan begrotingsnormen alvorens een land een lening kan aangaan. Dus wanneer de begroting van een land daaraan naar het oordeel van het Cft voldoet, is een land gerechtigd geldleningen aan te gaan ten behoeve van (kapitaal) investeringen voor de ontwikkeling van het land.” De laatste jaarrekening van Curaçao die is vastgesteld dateert van 2010.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).