Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De zuidwestvleugel van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) mag niet gesloopt worden.

Gebeurt dat toch, dan moet het Land Curaçao een boete betalen van één miljoen gulden. Dat heeft het gerecht in eerste aanleg gisteren beslist.
Met de uitspraak voorkomt de rechter dat de zuidwestvleugel van het Sehos aan de Pater Euwensweg eenzelfde lot wacht als afgelopen weekeinde het mortuarium en het prikcentrum. In verband met de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda staat de sloop van de zuidwestvleugel van het bestaande ziekenhuis voor september dit jaar gepland. Gisteren kon het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) niet toezeggen dat de vleugel tot die tijd overeind zou blijven. Het ministerie gaf gisteren, ten overstaan van de rechter in eerste aanleg, te kennen geen invloed te hebben op Sehos als de eigenaar van het terrein, en uitvoeringsorgaan Usona. Maar de rechter bepaalt dat de betrokken ministers van ‘het Land Curaçao moeten worden aangemerkt als opdrachtgever van de partijen die de sloopwerkzaamheden uitvoeren’ en houdt hen ‘uit dien hoofde verantwoordelijk voor de naleving van de ordemaatregel’.
De stichtingen Pro Monumento, Team Cactus en Docomomo spanden een bodemprocedure aan tegen VVRP. Het kort geding gisteren was bedoeld om de sloop van het mortuarium en het prikcentrum tegen te houden in afwachting van een uitspraak in de bodemprocedure, maar beide panden werden afgelopen weekeinde, ondanks de ordemaatregel van de rechter, met de grond gelijk gemaakt.
De uitspraak van het gerecht in eerste aanleg betreft ook andere bebouwing op het ziekenhuisterrein. De stichtingen zullen op een plattegrond aangeven welke gebouwen, behalve de zuidwestvleugel, niet mogen worden gesloopt. De plattegrond moet uiterlijk 8 mei bij het gerecht worden ingediend. De bodemzaak die de stichtingen hebben aangespannen betreft de verlegging van de grens van de binnenstad door de overheid. ,,Als de grens van de binnenstad niet was verplaatst, zou voor de sloop van elk gebouw op het terrein van Sehos een vergunning nodig zijn”, zegt architect Ronnie Lobo. ,,Door die grens te verleggen heeft men dat omzeild.”

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).