Van onze correspondent
Den Haag - De Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) vreest dat de toch al onder druk staande stabiliteit in Venezuela dit jaar nog verder zal afnemen.
De dienst houdt er rekening mee dat de oplopende spanningen in het buurland effecten zullen hebben in de regio. Dat blijkt uit het gisteren door verantwoordelijk minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar de Tweede Kamer gezonden jaarverslag van de AIVD.
De dienst verwijst daarin naar een gezamenlijk team dat met de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is gevormd om inlichtingen en achtergrondinformatie over de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied ten behoeve van de Nederlandse overheid te vergaren.
De betrokkenheid van de MIVD heeft te maken met de permanente aanwezigheid van de Nederlandse krijgsmacht in de Caribische delen van het Koninkrijk. ,,Dit is voor de MIVD reden om ontwikkelingen in het gebied die van invloed kunnen zijn op de Nederlandse militaire aanwezigheid op hoofdlijnen te volgen”, zo staat er in het jaarverslag te lezen.
Ook de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel spelen een rol: ,,Daarmee reiken de landsgrenzen van Nederland tot in Latijns-Amerika. Datzelfde geldt dus ook voor de veiligheidstaken van de AIVD en de MIVD.”
In 2014 hebben beide organisaties in totaal meer dan honderd rapporten uitgebracht over ‘ontwikkelingen’ in die regio. De ontvangers waren de ministeries van BZK, Buitenlandse Zaken en Defensie.
,,Op basis van de gesignaleerde ontwikkelingen schatten wij in dat de stabiliteit er in 2015 verder afneemt en dat dit mogelijke effecten zal gaan hebben in de regio.” Over wat exact moeten worden verstaan onder ‘ontwikkelingen’ en ‘effecten’ wordt in het jaarverslag niet nader ingegaan.
Eerder lieten de ministers Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) van Defensie en Bert Koenders (PvdA) van Buitenlandse Zaken onafhankelijk van elkaar aan de Kamer weten zich geen al te grote zorgen te maken, maar de situatie in Venezuela wel nauwlettend te volgen.
Op voorstel van Wassila Hachchi (D66) heeft de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties gisteren besloten de kwestie Venezuela op de agenda te zetten voor het reeds geplande debat op 21 mei met Plasterk over diverse Koninkrijksaangelegenheden.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.