Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De kustlijn bij Pietermaai kalft langzaam maar zeker af. Om de monumenten en nieuwbouw afdoende te beschermen tegen het zeewater investeert Jewel Investment ongeveer een miljoen gulden in de versterking van de kust voor Pietermaai Smal.

De bedoeling is dat voor de kust een talud komt. In plaats van dat de golven direct op de kust beuken, rollen ze dan uit over een schuin oplopende helling die wordt opgebouwd met enorme brokken steen van een tot drie ton van de Mijnmaatschappij. Jewel Investment wil voorzichtig beginnen ter hoogte van Pietermaaiweg 30, maar uiteindelijk zal het talud doorlopen tot waar nu Rock Beach is. De werkzaamheden voor het hele traject zullen naar verwachting in totaal twee tot drie maanden in beslag nemen.
Deze week liet het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) via een advertentie in de dagbladen weten dat de Inspired Group nv namens Jewel Investment & Management Group nv een vergunning heeft aangevraagd voor kustversterkingswerkzaamheden. Reinoudt Karsdorp van de Inspired Group is ingeschakeld om het project voor te bereiden. ,,Hij heeft alle betrokken instanties geraadpleegd en om advies gevraagd”, zegt Wilfred Hendriksen van Jewel. ,,Van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning tot het ministerie van Economische Zaken. Maar ook bijvoorbeeld EcoVision en het NAAM. We willen geen schade toebrengen aan het koraal of aan plekken die van archeologische waarde zijn.”
Ingenieursbureau Civil Engineering Caribbean (CEC) berekende hoe zwaar de blokken moeten zijn om zeker te weten dat het talud niet breekt tijdens een storm of orkaan. ,,We hebben al meer van dergelijke constructies gemaakt voor de kust van Curaçao, bijvoorbeeld bij het Renaissance Hotel”, zegt George Douglas van CEC. Op het terrein van de Mijnmaatschappij worden de blokken eerst schoongespoten, zodat geen sediment in de zee terechtkomt. Op Pietermaai tilt een dragline de blokken uit de vrachtwagens en plaatst die in zee. Een precisiewerk dat niet iedere aannemer kan uitvoeren. CEC is in onderhandeling met een lokale aannemer die ervaring heeft met dit soort klussen. Douglas: ,,De brokstukken moeten op gewicht in zee geplaatst worden en in elkaar haken. Het wordt ook nog lastig om met die zware machines achter de woningen op Pietermaai te komen.”
De afgelopen vijftien jaar hebben Jewel Investment en andere ondernemers geïnvesteerd in Pietermaai. Zo veranderde een destijds vervallen buurt die werd beheerst door prostituees, criminelen en drugsverslaafden in een hippe uitgaansbuurt. Behalve Jewel Investment hebben ook Scuba Lodge Hotel en Saint Tropez een vergunning voor kustversterkingswerkzaamheden aangevraagd.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.