IMF: Meer maatregelen Aruba
Van een onzer verslaggevers
New York/Oranjestad - De maatregelen die Aruba heeft genomen om de begrotingstekorten weg te werken zijn nog niet voldoende . Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in het gisteren verschenen verslag van het jongste bezoek aan Aruba. Het gaat om een eerste conclusie op basis van de gegevens die de leden van de missie hebben verzameld.
De economie van Aruba wordt blootgesteld aan schokken van buiten en heeft een smalle basis, waarschuwt het IMF. Om zich hier beter tegen te wapenen zullen de ‘ambitieuze plannen’ voor de middellange termijn, die volgens Aruba in 2018 tot een klein surplus zullen leiden, zeker tot 2020 moeten worden verlengd, aldus het IMF. De maatregelen die Aruba zelf heeft genomen komen voor een groot deel uit de aanvullende begroting die is opgesteld na het omstreden ingrijpen door de Rijksministerraad vorig jaar. Volgens het IMF zijn er toch nog aanvullende maatregelen nodig. Het fonds voorziet in dat geval een overschot van 1,5 procent. De schuld, die vorig jaar 80 procent van het bruto nationaal product (bnp) bedroeg, zal dan worden teruggebracht tot 70 procent.
Om de doelstelling te kunnen halen moeten de inkomsten omhoog. Het IMF ziet vooral kansen in de indirecte belastingen. Aan de andere kant moeten de uitgaven omlaag. Het IMF merkt op dat de salarissen bij de overheid de helft van de uitgaven beslaan. Bovendien moet de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) financieel onafhankelijk van de overheid gaan draaien. Verder is het raadzaam om een gedegen en effectief begrotingsbeleid op te stellen voor de middellange termijn om het vertrouwen voor de plannen te verstevigen.
Voor het overige is het IMF positief over wat Aruba doet om de begroting in evenwicht te brengen na de ‘dubbele dip’ voor de economie. Wel waarschuwt het fonds voor een te eenzijdige economie, vooral nu de raffinaderij is gesloten. Aruba is daardoor vrijwel geheel afhankelijk van het toerisme en vooral van de Amerikaanse markt. Het eiland kent nog steeds een uitstekende groei van het toerisme en weet de concurrentiepositie te handhaven. Maar nu er ontspanning is tussen de Verenigde Staten en Cuba kan dit het toerisme naar Aruba negatief beïnvloeden.
Voor de economie doemen nog meer risico’s op. Na elke recessie komt er een structureel lagere groei, constateert het IMF. Dat komt deels door de sluiting van de raffinaderij, maar ook door vergrijzing. De arbeidsmarkt moet worden hervormd om de productiviteit te verhogen. Aruba zal meer immigranten nodig hebben en daarvoor moet het beleid worden aangepast. Een positieve ontwikkeling op Aruba is volgens het IMF de ontwikkeling van duurzame energie. Dit biedt op de lange termijn kansen op economische diversificatie.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.