Volgens minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur is er een boycot tegen de initiatiefwet waarin het illegaal dumpen van afval strafbaar zal worden gesteld. ,,Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er sprake is van een boycot.”
Dit zei de minister tijdens de partijbijeenkomst van Pueblo Soberano bij de sede in Palu Blanku, zaterdagavond. Sinds juni is de minister al bezig om de initiatiefwet naar de Staten te krijgen voor behandeling en goedkeuring, maar vooralsnog heeft de initiatiefwet het parlement niet bereikt. ,,Komende week moet er duidelijkheid komen, want de wet moet behandeld gaan worden in het parlement. Ik ben er moe van hoe dit proces wordt vertraagd.”
Heikel punt in de wetgeving is een clausule die in het initiatiefwetsvoorstel is opgenomen. Deze clausule houdt in dat iemand die wordt aangehouden tijdens het illegaal dumpen van afval, zijn wagen moet inleveren. Dit geldt voor individuele burgers, maar ook voor bedrijven. ,,De wagen wordt ingenomen en verbeurd verklaard. Er zijn bedrijven die illegaal afval dumpen waarvan de wagens een half miljoen gulden kosten. Dit zijn enorme bedragen, als we die wagens mogen innemen gaan ze wel anders piepen.”
Experts zouden eerder hebben aangegeven dat deze clausule juridisch niet mogelijk is, maar volgens Whiteman is dat niet correct. ,,Met welk voertuig je ook dumpt, als de wet er is mogen we ze allemaal confisqueren.” De maatregel is nodig volgens Whiteman omdat is gebleken dat het uitschrijven van een boete niet voldoende is om het illegaal dumpen van afval tegen te gaan.
De minister gaf tijdens de partijbijeenkomst ook aan dat er bedrijven zijn, waarvan hij weet dat ze illegaal afval dumpen, die hem een brief hebben gestuurd. ,,Daarin stellen ze mij dat als ik onderhandel met Selikor om de prijs van het brengen van afval naar de landfill te verlagen, dat zij dan daadwerkelijk naar de landfill zullen gaan. Alsof het gerechtvaardigd is dat zij illegaal afval dumpen zolang ik er niet voor zorg dat de prijs omlaag zal gaan.”
Op 31 december heeft Whiteman nog contact gehad met de griffier, die aangaf dat de initiatiefwet nog niet naar de Staten was gestuurd, terwijl de Raad van Ministers hiertoe volgens Whiteman wel opdracht toe had gegeven. ,,De zaak is onderzocht en nu blijkt dat de initiatiefwet naar Juridische Zaken is gestuurd. Het tegenovergestelde van wat had moeten gebeuren, namelijk direct naar het parlement, is gebeurd. Ik kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat er hier sprake is van een boycot.”
In juni al polste de minister waarom het wetsvoorstel nog niet in de Staten behandeld werd. De wet bleek toen eerst naar het ministerie van Justitie gestuurd te zijn. Omdat een reactie van de juristen van dat ministerie uitbleef, sprak Whiteman zijn collega minister Nelson Navarro van Justitie aan. Hij vroeg zijn juristen vervolgens alles binnen twee weken af te ronden, maar het duurde langer, stelt Whiteman. ,,Uiteindelijk was het wetsvoorstel 17 december klaar om in de Raad van Ministers behandeld te worden. De centrale commissie van het parlement heeft ernaar gekeken, vragen gesteld en weer terug naar de Raad van Ministers gestuurd. Wat nu moet gebeuren is dat de wet zo snel mogelijk naar de Staten gestuurd wordt ter behandeling.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.