Willemstad - De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) ziet mogelijkheden voor interne en externe verlichting waardoor er kans is op economische groei in 2015. Voorzichtig optimistisch - want er zijn ook tegenvallers mogelijk - stelt de VBC vast dat de nieuwe belastingwetgeving, het fiscaal plan 2015, voor interne verlichting kan zorgen en dat de voorspelde langer durende externe olieprijsverlaging ook voor Curaçao voordelig kan uitpakken.


In de laatste nieuwsbrief van de VBC staat: ,,De recente externe ontwikkelingen waarbij sprake is van een spectaculaire verlaging van de internationale tarieven van (ruwe) olieproducten die volgens experts enige tijd zal aanhouden, zou wellicht enig soelaas kunnen bieden. De ‘olierekening’ van Curaçao bedroeg in 2013 ongeveer 900 miljoen gulden. Halvering van deze rekening leidt tot financiële ruimte, die verstandig aangewend moet worden. Bij voorbaat moet gewaarschuwd worden dat deze externe ‘alivio’ niet structureel van karakter is en dat de ademruimte benut moet worden voor duurzame oplossingen.”
Het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) verwacht een groei van 0,3 procent op grond van investeringen in de bouw van het nieuwe ziekenhuis, groei van het toerisme, lage inflatie en het fiscaal plan 2015, die de regering gaat invoeren. Het ministerie van Financiën is volgens de VBC optimistischer en verwacht een groei van 1,5 procent terwijl de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) het net als MEO op een groei van 0,3 procent houdt.
De bedreigingen die de VBC vaststelt zijn de mogelijke grote tekorten bij de sociale zekerheidsfondsen alsook bij een aantal overheidsentiteiten. ,,Het gaat om ‘deficits’ die in totaal meer dan 500 miljoen gulden bedragen. Hoe gaan deze problemen worden opgelost?”, zo staat in de nieuwsbrief.
Bovendien dient volgens de vereniging rekening gehouden te worden met de grote kans dat door de prijsdaling van olie, de opbrengsten van de omzetbelasting (ob) terug zullen lopen. Daartegenover staat wel weer een forse meevaller voor de consument en ondernemer die profijt zullen hebben van de lagere tarieven van olieproducten zoals benzine, diesel, gasoil, gas, elektra en water.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.