Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het derdenbeslag van verschillende stichtingen - Stichting Humanitaire Zorg en Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) - bij zakelijke relaties van de Isla, blijft voorlopig.


Rechter Maroeska Scholte houdt de gebruikelijke termijn van twee weken aan waarin uitspraak wordt gedaan in het kort geding dat door de raffinaderij is aangespannen om de beslaglegging aan te vechten. Dat betekent dat het gerecht op 10 november om 14.00 uur een oordeel zal vellen.
Dat was een zicht- en hoorbare teleurstelling voor de honderden, door de vakbonden opgeroepen, demonstranten die zich massaal voor het gerechtsgebouw hadden verzameld. Deze met Curaçaose vlaggen bewapende Isla-aanhangers brachten gedurende de zitting tot drie keer toe het Curaçaose volkslied ten gehore, zo luid dat het doorklonk tot in de rechtszaal en het lastig was de zitting te volgen. Velen hadden gehoopt dat Scholte gistermiddag meteen al uitspraak zou doen. Maar, zo zei ze: ,,Er is een hoop gezegd en ik heb genoeg om me over te buigen.”
Tijdens de bijna vier uur durende zitting gisteren werden beide partijen uitvoerig aan het woord gelaten. Knelpunt in de zaak blijkt de meetlocatie. Volgens de stichtingen baseert Isla zich op berekeningen van de uitstoot die op een verkeerde locatie zijn genomen en vice versa. De raffinaderij gaat uit van metingen die genomen zijn op de locatie zoals die is aangeven in het rapport van 2008 van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB).
De stichtingen stellen dat dit niet de juiste locatie is, onder meer omdat deze niet voor het publiek toegankelijk is. Dit zou volgens hen wel één van de voorwaarden zijn die zijn gesteld voor het meten van de uitstoot door de Isla. Daarnaast zou de juiste locatie volgens de stichtingen zijn vastgesteld door het Hof. Daarom hebben zij aan onderzoeksbureau TNO gevraagd om de exacte berekening van StAB te herhalen op de volgens hen juiste plek, namelijk op de Joodse begraafplaats Beth Haim. Uit deze berekeningen bleek dat de maximale norm in 2013 was overschreden, aldus de stichtingen. En dus besloten de Stichting Humanitaire Zorg, de stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) en een twintigtal bezorgde burgers aanspraak te maken op de dwangsom van 75.000.000 gulden. ,,Als Isla dit had betaald was er geen probleem geweest”, aldus raadsvrouw van de stichtingen, Sandra In ’t Veld, gisteren in reactie op het opgelegde executoriaal derdenbeslag. Een beslissing over de verschillende partijen, zoals Curoil en Aqualectra, die zich bij de Isla willen voegen in het kort geding, wordt ook op 10 november genomen.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).