RdK-directeur: CPR heeft alles uitgewerkt

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De geselecteerde ‘preferred bidder’ CPR (Caribbean Petroleum Refinery bv) heeft ‘een zeer sterke businesscase’, zegt interim-directeur Patrick Newton van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK).

CPRVóór eind augustus wordt de zogeheten Heads of Agreement (HoA) afgerond, met handtekeningen van CPR, RdK én het Land Curaçao. Newton is nog altijd zeer positief over hoe de onderhandelingen met de groep van Luis Giusti verlopen en stelt dat ‘alles erop wijst’ dat CPR over de vereiste 650 miljoen dollar - voor alleen nog de revisie en opstart gedurende de eerste twee tot drie jaar - kan beschikken.
In verband met geruchten dat CPR niet over de benodigde geldmiddelen zou kunnen beschikken, legt de RdK-directeur uit dat een bankgarantie in de fases hiervoor niet aan de orde was. Wel moesten partijen brieven overhandigen waarin de bereidheid tot financiering stond. Maar die zijn van de zijde van financiers altijd geconditioneerd; een partij moet eerst kunnen aantonen exclusiviteit te hebben verkregen om een bankgarantie te verkrijgen.
Toch is in het huidige traject, anders dan eerdere rondes om een operator voor de raffinaderij aan te trekken, het kunnen aantonen van een bankgarantie vervroegd. ,,Deze keer moet dat gebeuren vóór de ondertekening van het leasecontract.”
De HoA beslaat al zo’n driekwart van wat moet uitmonden in de uiteindelijke leaseovereenkomst, die naar verwachting rond 1 oktober kan worden getekend. Dit geeft volgens Newton dan ook aan hoe ver de onderhandelingen zijn. ,,Alles loopt naar wens. Ik heb ook eerdere trajecten meegemaakt, maar in vergelijking daarmee is nu sprake van transparante en prettige onderhandelingen.” Dat is onder meer met Raul Socorro Herrera, de beoogde ceo van de raffinaderij.
De RdK-topman legt uit dat de marktomstandigheden voor de herstart van de Isla ‘gunstiger zijn dan ooit’. Bedroeg het zogeheten Gross Refining Margin (GRM) - wat wordt verdiend aan de raffinage voor aftrek van de operationele kosten - eerder slechts 2 dollar per vat, vandaag de dag geldt dat Isla 5 tot 6 dollar kan realiseren. Naar verwachting zal dat ook de komende jaren zo zijn en mogelijk zelfs meer.
Dit komt door de grote shake-out, waarbij de afgelopen jaren wereldwijd vele raffinaderijen het loodje legden of noodgedwongen sloten, waaronder diverse in de Caribische regio, waardoor Curaçao weinig concurrentie heeft en er sterk voor staat. Bovendien is de vraag naar brandstofproducten is momenteel groter dan het aanbod.
Daarnaast heeft CPR ‘een zeer sterke businesscase’. Deze groep had bij de bidding zelfs als enige een compleet uitgewerkte case, die Newton een ‘sound business case’ noemt. Volledig uitgewerkte modellen, waarin rekening wordt gehouden met allerlei scenario’s en wat dit betekent voor de cashpositie en financiële resultaten. Verder een uitwerking van hoe fasegewijs zal worden opgestart, hoe de Isla zal worden gerund en welke afzetmarkten zullen worden bediend.
,,De combinatie van een gunstige markt en een gedegen businesscase zorgt ervoor dat CPR ‘bankable’ is, dat financiers graag met een partij als CPR en de Amerikaanse aandeelhouders van CPR in zee gaan.”
Daar komt bij dat Curaçao voor wat Newton ‘de Caribbean Gulf Coast’ noemt ligt, waar de komende jaren meer ruwe olie vandaan zal komen. Hij noemt Venezuela, dat volgens hem weer langzaam opengaat (CPR heeft volgens hem een sterke alliantie met Chevron, dat nog altijd actief is in Venezuela), maar daarnaast vooral Guyana (dat sterk in opkomst is), Suriname, maar ook Colombia en Ecuador.

‘We zijn op de goede weg’
Uit Guyana komt vooral lichte olie, ‘Lisa’ genaamd, met weinig zwavel. De Isla kan, in tegenstelling tot wat weleens wordt gedacht en beweerd, alle soorten verwerken: van zware tot de meer lichtere olie. De toekomstige operator zal de ruwe olie dan ook voornamelijk uit de directe omgeving halen.
Kortom, zegt de RdK-directeur: ,,We zijn goed bezig en op de goede weg.” Daarmee wil hij de geruchtenmachine dat CPR niet over de benodigde gelden zou kunnen beschikken de kop indrukken. Newton gaat er helemaal vanuit dat de voorkeurskandidaat binnenkort bankgaranties en/of stortingen doet ter waarde van de genoemde 650 miljoen dollar. Met dat geld wordt ‘plant voor plant opgestart’, waarmee de productie wordt opgevoerd van in het begin circa 100.000 vaten per dag naar op den duur 240.000 vaten.
Die 650 miljoen betreft nog enkel de revisie en opstart; dit is nog los van de ‘diepte-investeringen die hierna volgen’ en waar in de uitgewerkte businesscase al rekening mee is gehouden. Als die investeringen gerealiseerd zijn, is de verwachting dat zelfs een GRM-marge van 10 dollar per vat mogelijk is.

Bullenbaai niet losgekoppeld
Van de 650 miljoen dollar die initieel door CPR in de Curaçaose raffinaderij wordt gestoken, is 107 miljoen dollar bestemd voor upgrading van de olieterminal bij Bullenbaai. Vooruitlopend op de Heads of Agreement en daarna het leasecontract, zal CPR met ingang van maandag aanstaande opslagruimte voor 7 miljoen vaten huren van RdK.
Directeur Newton spreekt van een win-win-win-win. ,,Dit is goed voor CPR en RdK, maar ook sleepbotenbedrijf KTK (Kompania di Tou Kòrsou) zal ervan kunnen profiteren - de komende week wordt de eerste tanker verwacht - en het is goed voor Curaçao.”
Hij benadrukt dat CPR Bullenbaai niet gaat overnemen. Maar dat er sprake is van een huurcontract, zoals dat eerder ook met andere partijen en bijvoorbeeld ook met overheids-nv Curoil is afgesloten. RdK blijft belast met de operatie van de terminal, totdat er definitieve overeenstemming is over de volledige overname. Maar de overname zal altijd samengaan met de raffinaderij. ,,Bullenbaai wordt dus zeker niet losgekoppeld.”
De reden dat CPR de olieoverslag- en opslagterminal vervroegd in gebruik wil nemen, is omdat het een klant kan servicen: Eni uit Italië. Deze heeft een zogeheten Ofac-licentie van het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control verkregen, waardoor er ontheffing bestaat voor het verbod op invoer van olie uit Venezuela, dat nog altijd op de sanctielijst staat.
,,Het betreft enkel opslag. RdK blijft in charge op Bullenbaai. En anders dan geruchten en/of boze tongen willen doen geloven, is er geen sprake van loskoppeling van de terminal.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).