‘Voor behoud legbatterij-eierproductie’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De aangekondigde prijsverhoging van eieren is per vandaag van kracht. Voor een dozijn eieren moet de klant bij de kassa nu 6,36 gulden afrekenen in plaats van 4,88 gulden.

eisEen en ander is geregeld via de Ministeriële Regeling ‘tot wijziging van de Prijzenbeschikking kippeneieren Curaçao oktober 1983’. De verkoopprijs van ‘de gereguleerde legbatterij-kippeneieren’ wordt verhoogd naar 53 cent per stuk. Dat is ‘evenredig met een verhoging van 35 procent op de huidige legkip-eieren-prijzen’.
Uit de toelichting bij de regeling van 3 augustus 2022 blijkt dat de stijging van de productiekosten een belangrijke rol heeft gespeeld bij de beslissing tot de prijsverhoging. Daardoor dreigen ‘één of meer eierproducenten op zeer korte termijn failliet te gaan’. Dan gaat het om de twee bedrijven met legbatterijen: Egg Farm Moderno en Pita Farm. Deze twee ‘grootste eierproducenten hebben ongeveer 200.000 kippen per cyclus’. Dat betekent per bedrijf dagelijks minimaal 23.000 kilogram aan kippenvoer. Dat voer wordt geïmporteerd. Uit de facturen die zijn ingeleverd kan het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) concluderen dat ‘de prijzen van kippenvoer de laatste twee maanden met bijna 70 procent zijn gestegen in vergelijking met vorig jaar’. Ook de kuikens worden ingevlogen en zijn rond de 17 procent duurder dan in 2019.
De eierboeren zijn extra kwetsbaar voor de wereldwijde crisis en worden vanuit verschillende hoeken hard geraakt. De Covid-19-pandemie veroorzaakte chaos in de logistieke ketens en gigantische prijsstijgingen en vertragingen in het containervervoer. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgde er nog eens voor dat de graanprijzen door het plafond gingen, een belangrijk bestanddeel van kippenvoer, en dat brandstof steeds duurder wordt. Import en energie bepalen samen zo’n tachtig procent van de productiekosten van de twee belangrijkste eierproducenten op Curaçao.
Wat de regering-Pisas wil voorkomen is dat het eiland afhankelijk wordt van de import van eieren. Dat zal zeker leiden tot nog hogere prijzen. Bovendien is de controle op het productieproces en de versheid niet mogelijk en kan daardoor de volksgezondheid gevaar lopen. Kippeneieren zijn een primaire levensbehoefte, juist vanwege de relatief lage prijs, en een basisproduct voor verschillende voedingsmiddelen. Vanuit al die overwegingen geldt sinds 1972 een importverbod op kippeneieren. In 1983 volgde een prijsregulering om te voorkomen dat de eierproducenten misbruik maakten van hun machtspositie op de markt.
De regeling van 3 augustus is uitgegeven op 5 augustus en wordt vandaag van kracht. Daarmee vervallen de groot- en kleinhandelsprijzen voor kippeneieren zoals vastgelegd in de Regeling makutu básiko augustus 2012. Voor de andere gereguleerde voedingsproducten hanteert MEO een marge of mark-up, maar voor kippeneieren en brood geldt een vaste verkoopprijs. De prijzen van kippeneieren zijn voor het laatst in 2008 geïndexeerd. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de groothandelsprijs, dat is de prijs die de producent in rekening brengt, en de kleinhandelsprijs, het bedrag dat de consument betaalt. De groothandelsprijzen zijn vanaf vandaag: 50 cent per ei, drie gulden voor zes eieren, zes gulden voor twaalf eieren, 9 gulden voor een doos met achttien eieren en 15 gulden voor dertig eieren. De kleinhandelsprijs is: 53 cent per ei; 3,18 gulden voor zes eieren; 6,36 gulden voor twaalf eieren; 9,54 voor een doos met achttien eieren en 15,90 voor dertig eieren.

Vier eierproducenten, twee met legbatterij
Uit de toelichting bij de ministeriële regeling waarmee de prijs van eieren met 35 procent wordt verhoogd, blijkt dat er op Curaçao vier ‘erkende eierproducenten zijn’. Egg Farm Moderno (de grootste met ongeveer 75 procent van de markt) en Pita Farm nv zijn ‘de enige eierproducenten die legbatterij-eieren produceren op Curaçao’. Daarnaast produceren Happy Chicken en Granja Galiña Feliz ‘uitsluitend scharrel- of vrije-uitloopeieren’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).