Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het per 1 januari 2021 ingestelde productieplafond voor vrijgevestigde specialisten maakt dat er langere wachtlijsten zijn. Ook het gevoerde overheidsbeleid om nieuwe artsen alleen nog maar in loondienst in het ziekenhuis aan te stellen maakt dat er langer gewacht moet worden op een afspraak.

Read more ...

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In het nieuwe Vreemdelingen Opvang en Detentiecentrum voor ongedocumenteerden dat bij gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) wordt gebouwd, wordt er gestreefd naar een passend beheersregime, een zinvolle dagbesteding en adequate medische zorg. Dit opvangcentrum dient te voldoen aan de internationale normen.

Read more ...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose regering wil de overlast bij Playa Piskadó in Westpunt aanpakken. Samen met alle betrokken partijen wordt in kaart gebracht welke problemen ontstaan door de vele bezoekers aan de kleine baai.

Read more ...

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Duizenden vrijwilligers staken afgelopen weekeinde de handen uit de mouwen voor de achtste editie van Cura Doet. In totaal werden er door groepen van vrienden, collega’s, studenten en families 300 projecten uitgevoerd.

Read more ...

Doornbosch: Investeringen in onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt nodig
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De crisis als gevolg van de coronapandemie zou de lokale economie op diverse wijzen blijvende schade kunnen toebrengen.

Read more ...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).