‘Schuldvordering’ tegen Tromp en oud-directeur Hasselmeyer

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is een civiele rechtszaak tegen voormalig CBCS-president Emsley Tromp gestart. Er is weinig bekend, maar het betreft een ‘schuldvordering’.

Read more ...

Raad van Advies is niet overtuigd van wetsvoorstel

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politieke oppositiepartij MAN heeft een wetsvoorstel ingediend met als doel zwaardere straffen te kunnen opleggen aan drie vormen van diefstal, te weten diefstal ten opzichte van een toerist, diefstal van vee en diefstal van een motorrijtuig.

Read more ...

Curaçao geeft invulling aan Mice-strategie

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De overeenkomst tussen Common Ground Research Networks, de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) en de Curaçao Tourist Board (CTB) is ondertekend.

Read more ...

Stichting dreigt meldpunttaak te verliezen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij de Stichting Kinderbescherming Curaçao (SKBC) zijn de subsidies teruggelopen en is behoefte aan structurele financiering voor kerndiensten die op dit moment niet gesubsidieerd worden.

Read more ...

Rechter: Ook bij tijdig beroep hadden eisers geen gelijk gekregen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Hoewel het gerecht heeft geoordeeld dat het door Pro Monumento (ProMo) en Amigu di Tera (AdT) ingestelde beroep tegen de verleende vergunning maritiem beheer inzake de ontwikkelingen bij Zakitó niet-ontvankelijk is, heeft de rechter wel de aangevoerde beroepsgronden uitgebreid - en geheel ten overvloede - besproken. Hierin komt naar voren dat ook als het beroep wél ontvankelijk geweest zou zijn, het gerecht de eisers geen gelijk zou hebben gegeven.

Read more ...

Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.