Van onzer verslaggevers
Philipsburg - Tijdens een expeditie hebben leden van de Nature Foundation Sint Maarten, de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), Saba Conservation Foundation (SCF) en Beneath the Waves de geslachtsrijpheid en het stadium van de zwangerschap bij verschillende haaiensoorten kunnen vaststellen met behulp van ultrageluidtechnologie.

Read more ...

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - De bouw van een nieuw rioolgemaal bij Foga met een leiding naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de A. Th. Illidge Road is een van de drie grote projecten die rechtstreeks ten goede komen aan de bevolking van Sint Maarten via een boete van 2 miljoen dollar die door het Openbaar Ministerie (OM) van Sint Maarten aan bouwbedrijf Windward Roads Infrastructure nv (WWR) wordt opgelegd.

Read more ...

Van onze redactie
Philipsburg - Anna E. Richardson, de minister van Justitie, heeft besloten dat de Landsverordening toelating en uitzetting (TLU) volgens de ‘Richtlijnen van 2012’ aangepast moet worden, zo is te lezen in de Landscourant die gisteren gepubliceerd werd.

Read more ...

Van onze correspondent
Den Haag - De Rijksministerraad (RMR) heeft vorige week akkoord gegeven voor de vijfde tranche liquiditeitssteun voor Sint Maarten. Voor het tweede kwartaal van 2021 krijgt Sint Maarten 39 miljoen gulden. Dat blijkt uit een pas gisteren gepubliceerd besluit.

Read more ...

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - Hoewel er in de afgelopen jaren positieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op het gebied van volwassen- en jeugdreclassering, maakt de Raad voor de Rechtshandhaving zich nog steeds zorgen over het gebrek aan opvolging van de aanbevelingen die het heeft gedaan voor de preventie van jeugdcriminaliteit en specifiek de scholing van minderjarigen in de justitiële jeugdinrichting Miss Lalie Center.

Read more ...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).