Al het nieuws

Door Ajay Surjbalisingh
Begin van deze week legde de toezichthouder van de VS strenge sancties op aan Wells Fargo na een golf van schandalen met betrekking tot de rekeningen van klanten.

De Federal Reserve (FED) verbiedt de bank om verder te groeien in 2018. De balans van de bank, die 1,95 biljoen dollar bedroeg per eind 2017, mag niet toenemen in 2018. Voorts moet de bank vier commissarissen vervangen en functies met betrekking tot interne controle, corporate governance en risicobeheersing verder versterken.
Als gevolg van deze berichten kwam de koers van het aandeel in een vrije val en verloor het 13,5 procent sinds vorige week vrijdag, van 64,07 naar 55,40 dollar per aandeel. Er volgde eveneens een downgrade van het aandeel door verschillende analisten.
Wells Fargo maakte zich jarenlang schuldig aan het openen van miljoenen rekeningen voor klanten zonder toestemming. Tevens heeft de bank zich schuldig gemaakt aan het (over)verzekeren van auto’s, alweer zonder toestemming van klanten. Als gevolg van deze praktijken moesten klanten te veel premies, fees en kosten betalen.
Vaak kwamen rekeningen rood te staan, werd extra rente in rekening gebracht en wanneer klanten in gebreke bleven, werd zelfs de auto in beslag genomen. De bank had vorig jaar al een regeling getroffen met de toezichthouder maar raakte weer in opspraak. De geloofwaardigheid van de bank werd verder aangetast toen bleek dat de informatie rond de ‘fake accounts’ niet nauwkeurig was. Schattingen werden aangepast van 2 miljoen tot 3,5 miljoen fake accounts.
Wells Fargo houdt vol dat zij vooruitgang heeft geboekt bij het verbeteren van het bestuur en risicomanagement, maar de FED is duidelijk niet overtuigd.
De maatregel om een bank te verbieden verder te groeien totdat de organisatie en risicobeheer op orde is, is niet nieuw. In 2005 liet de FED aan Citigroup weten dat de bank geen acties mocht ondernemen die zouden leiden tot ‘significante expansie van de balans’ totdat problemen in de organisatie die leidden tot talrijke overtredingen van regels en good governance waren opgelost. In 2011 werd de Bank van Amerika gestraft voor de rol van de bank bij de instorting van de huizenmarkt in de VS die vervolgens leidde tot de kredietcrisis. Sindsdien wordt deze bank achtervolgd door circa 51 vonnissen, boetes en schikkingen. De totale monetaire en niet-monetaire schade wordt geraamd op ongeveer 91 miljard dollar.
In 2013 trof JPMorgan Chase een schikking met de toezichthouder van meer dan 23 miljard dollar nadat bleek dat de bank regels met betrekking tot handel in derivaten had overtreden.
De sancties tegen Wells Fargo zijn van een iets andere aard en kan verstrekkende gevolgen hebben voor de continuïteit van de bank. Ze worden algemeen opgevat als ‘extreem hard’ en ongekend. Het is niet duidelijk of deze harde maatregelen een weerspiegeling vormen van hoe de FED in de toekomst zal omgaan met overtredingen van commerciële banken. Echter, met de toon die is gezet zijn banken heel nerveus.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.