Al het nieuws

Uit een enquête gehouden door de Bank of America Merill Lynch onder wereldwijde vermogensbeheerders blijkt dat 85 procent van de respondenten hogere inflatie verwacht: het hoogste percentage sinds medio 2004. De belangrijkste drijfveer voor dit resultaat kan worden gevonden in verwachte overheidsuitgaven van de VS. Enerzijds een belastingverlaging voor persoonlijke en zakelijke inkomsten, waardoor de staatsinkomsten zullen afnemen. En anderzijds hogere uitgaven voor infrastructuur en defensie waardoor het begrotingstekort zal stijgen, maar ook de economische groei en inflatie zal toenemen.
De bijgaande grafiek illustreert het niveau van de verwachte inflatie zoals wordt gereflecteerd door de prijzen van obligaties. Het wordt de break-even-inflatie genoemd en is eigenlijk het verschil tussen het nominale rendement op obligaties en het reële rendement op obligaties waarvan de coupon gekoppeld is aan inflatie (inflation linked bonds) met dezelfde looptijden (in deze grafiek 10 jaar).
De verwachte inflatie die wordt geïmpliceerd door de marktprijzen van 10-jarige US Treasuries en 10-jarige inflation linked obligaties stijgt en nadert de 2 procent. Ondertussen heeft de FED aangegeven dat een renteverhoging steeds dichterbij komt.
Centrale banken van de VS en de Eurozone hebben een enorm verruimend monetair beleid gevoerd om de deflatoire trend af te remmen en de inflatie richting 2 procent te sturen. Het verwachte uitgavenbeleid van de nieuwe Amerikaanse regering draagt daar duidelijk aan bij: althans voor de Amerikaanse economie.
Ondertussen wordt de dollar sterker ten opzichte van de G7-valuta’s en staat op 1.0620 ten opzichte van de euro, het laagste niveau van dit jaar.
Hogere rente in de VS ten opzichte van de eurozone zal leiden tot verdere verzwakking van de euro. Goldman Sachs voorspelt in een rapport dat gisteren is uitgegeven dat de koers richting 1.00 zal afglijden tegen het einde van 2017.

Courtesy van RBC Royal Bank NV - Foreign Exchange Trading Dutch Caribbean


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.