Al het nieuws

Het rapport met betrekking tot de Amerikaanse arbeidsmarkt vorige week heeft veel invloed gehad op markten (38.000 nieuwe banen in mei ten opzichte van 155.000 verwacht, het laagste niveau in tien jaar in combinatie met zwakke loongroei).

Beleggers hebben hun renteverwachtingen neerwaarts bijgesteld en de tienjarige treasury yield (het rendement op tienjarige staatsobligaties) daalde van 1,81 procent (vóór het rapport) tot 1,68 procent gisteren (bron: Bloomberg). Anders gezegd, beleggers kochten veel US treasuries waardoor de prijs steeg en aldus de yield daalde.
De vraag naar US treasuries werd ook gedreven door toenemende waarschijnlijkheid van een Brexit: (45 procent stay, 43 procent exit, 11 procent indifferent volgens meest recente opiniepeilingen, bron: Financial Times). Het zogenaamde ‘stay camp’ ofwel mensen die tegen de Brexit zijn, verliest terrein en beleggers vrezen de negatieve economische gevolgen die een Brexit met zich mee kan brengen. Het gevolg is de vlucht naar ‘safe havens’. Een stem vóór Brexit op 23 juni kan leiden tot kapitaalstromen uit Groot-Brittannië ten gunste van de VS en andere veilige havens zoals Japan, Duitsland, Zwitserland. In dit scenario kan de sovereign yield van deze landen nog verder dalen.
Tegelijkertijd zien we dat de Wereldbank deze week de groeiverwachting van de wereldeconomie verlaagt (van 2,9 procent naar 2,4 procent). De belangrijkste drijfveer bestaat uit een zwakke vraag en lage bestedingen van bedrijven in ontwikkelde landen, terwijl opkomende landen die het moeten hebben van export van grondstoffen, zich nog moeten aanpassen aan de lage prijzen van grondstoffen zoals aardolie.
Deze factoren leiden tot de zogenaamde vlucht naar ‘safe havens’ waardoor rendementen op staatsobligaties dalen, ook buiten de VS.
De grafiek toont hoe het rendement op tienjarige Duitse staatsobligaties binnen een week met ruim 70 procent is gedaald (van 0,11 procent tot 0,03 procent, bijna nul) in navolging van de arbeidsmarktcijfers in de VS. Het rendement op Britse staatsobligaties van dezelfde duur daalde eveneens van 1,34 procent naar 1,24 procent.
In Japan en Zwitserland waar het tienjarig rendement al negatief was, is het nog verder gezakt!

Courtesy van RBC Royal Bank NV - Foreign Exchange Trading Dutch Caribbean


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).