Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in maart 2015 vergeleken met februari 2015 met 0,5 procent gedaald; dus van 123,0 naar 122,4. Dat laat het Centraal Bureau voor de Statistiek weten.
Gedurende de maand maart deden de belangrijkste prijswijzigingen zich voor in de bestedingscategorie ‘Wonen’ (-2,3 procent), namelijk de substantiële tariefsverlaging van leidingwater en elektriciteitsverbruik met 11 en 10 procent, respectievelijk. Toevalligerwijs is de bestedingscategorie ‘Wonen’ in zowel februari als maart 2,3 procent goedkoper geworden.
De overige acht bestedingscategorieën vertoonden gedurende de maand maart gematigder prijsverloop. De bestedingscategorie ‘Voeding’ werd 1,1 procent duurder, vooral veroorzaakt door de prijsontwikkeling van graanproducten, zuivelproducten en kant-en-klaargerechten. De overige bestedingscategorieën wijzigden tussen -0,3 en +0,4 procent in prijs, dus er kan worden geconcludeerd dat ze vrijwel stabiel in prijs zijn gebleven.
Vermeldenswaardig is verder het feit dat de verlaging van de prijzen voor de kleine bussen met 4 procent weliswaar een verlaging van de kosten voor openbaar vervoer met 2,5 procent tot gevolg had, maar weinig effect had op de bestedingscategorie ‘Vervoer en Communicatie’ (-0,1 procent). Dit komt door het relatief geringe gewicht van de bestedingsgroep ‘openbaar vervoer’ in de totale CPI-consumptiemand, dus doordat een relatief gering deel van de consumenten frequent gebruikmaakt van het openbaar vervoer.
Het CPI van maart 2015 (122,4) was 0,1 procent lager dan dat van maart 2014 (122,5). Dit cijfer geeft weer dat de maand maart van dit jaar 0,1 procent goedkoper was dan de maand maart vorig jaar, voor zover het de gemiddelde prijs van consumptieproducten en –diensten betreft.
Het 12-maandsgemiddelde van de prijzen in maart 2015 lag 1,3 procent hoger dan in maart 2014, dus een stijging van het 12-maandsgemiddelde consumentenprijsindexcijfer van 122,6 naar 124,2. Dezelfde ontwikkeling was waarneembaar in februari. Dit cijfer (1,3 procent) geeft volgens het CBS een goed beeld van de langetermijninflatie en wordt daarom aangeraden als indexeringsinstrument.
Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen. Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud. Geconstateerd kan worden dat de inflatie op Curaçao zich het afgelopen anderhalf jaar onder het niveau van twee procent bevindt.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).