Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het programma ‘Business Boost’ gericht op kleine ondernemers slaat aan. Uit de eerste evaluaties blijkt dat het programma wordt beoordeeld met rapportcijfer 8,2. Het programma is een initiatief van minister van Economische Ontwikkeling Stanley Palm en wordt uitgevoerd door het Curaçao Innovation & Technology Institute (Citi).
Binnen het programma blijken de populairste onderwerpen ‘ICT & Innovation’, ‘Cash’ en ‘Administratie’. De Business Boost is, naar eigen zeggen, bij uitstek geschikt voor ‘gedreven ondernemers die willen werken aan de professionele groei van zichzelf en van hun bedrijf en die ook bereid zijn om tijd en geld te investeren in het realiseren van hun droom’.
Monique Raphaëla, directrice van Citi, is blij met de grote belangstelling van ondernemers voor Business Boost. Raphaëla: ,,Door zo veel mogelijk ondernemers in het kleinbedrijf te coachen, maken we de sector als geheel sterker en creëren we meer ruimte voor innovatie en lokale bedrijvigheid.”
Business Boost bestaat uit twee delen. In het eerste deel nemen de ondernemers deel aan een coachingprogramma. Deze ‘businesscoaching’ neemt in twaalf sessies de hele onderneming onder de loep. Samen met de ondernemer wordt dan naar verbeterpunten gezocht en krijgt de ondernemer opdrachten mee om in de twee weken tussen de sessies uit te voeren. Het geleerde wordt dus meteen concreet in de praktijk gebracht. Naast een focus op groei en export is er ook bijzondere aandacht voor automatisering. Onder begeleiding van Citi-coördinators kunnen deelnemers een ICT-plan ontwikkelen.
Ook bij de uitvoering hiervan - bijvoorbeeld de aanschaf van een digitaal administratie- of klantensysteem - is financiële ondersteuning mogelijk. Vanuit de subsidieregeling is er 7.500 gulden per deelnemende onderneming beschikbaar gemaakt om het gehele Business Boost-programma te faciliteren. Hiermee wil het ministerie van Economische Ontwikkeling kleine ondernemers een financieel steuntje in de rug geven om hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Het uiteindelijke doel is om hiermee de lokale economie te bevorderen
www.businessboost.cw

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).