Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De macro-economische stabiliteit moet gestimuleerd worden, Curaçao moet een overgang maken van een meer traditionele economie naar een hoogwaardige kenniseconomie.

Daarvoor moeten de economische structuur en het businessklimaat versterkt worden, de beleidscondities verbeteren en eigenaarschap, samenwerking en coördinatie gecultiveerd worden. Dit staat in het onlangs aan de Staten gepresenteerde ‘Integrated Implementation of the Sustainable Long Term Economic Development Strategy (LTES)’, opgesteld door Zulaika Mook van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO). Het gaat dus om het lange termijn duurzaam economisch beleid.

In haar presentatie doet ze verslag van wat van overheidswege aan dit beleid gedaan is. Zo is in 2013 publiek geïnvesteerd voor 134 miljoen gulden, in 2014 voor 200 miljoen gulden en verwacht zij voor 2015 een investering uit publieke gelden van 341 miljoen gulden. Ook is de belastingwetgeving aangepast met verlaging van de inkomsten- en winstbelasting. Verder is er een belastingovereenkomst getekend met Argentinië in mei 2014. In 2014 is er een toename geweest van schepen die de haven hebben aangedaan met 2,6 procent, is een havenbeleid aangenomen, is er 35 procent meer olie gebunkerd en 86 procent meer verkocht aan waterbunkering. In de luchthaven is een bedrag van 10 miljoen dollar geïnvesteerd en een Private Jet Terminal geopend.

Waar het gaat om maatregelen op het gebied van de economische structuur wordt in de presentatie gewezen op de introductie van een investeringsvergunning en promotiebeleid voor investeerders uitgevoerd door het pas opgerichte instituut ‘Curaçao Investment and Export Promotion Foundation’ (Cinex). Verder is er volgens MEO geen achterstand meer in aanvragen voor werk- en verblijfsvergunningen. Tot slot is er een business-census gehouden.

Voor 2015 verwacht MEO op maat gesneden incentives te geven aan bedrijven, de zogenoemde ‘business boost’, wordt er een Fair Trade Authority (mededingingsautoriteit) opgericht en ook het Curaçao Development Financial Institute (CDFI) en een Regulatory Board zijn in de maak. Er wordt bovendien gewerkt aan een innovatiebeleid, aan vertegenwoordiging in het buitenland, aan een eigen buitenlands economisch beleid en aan een economisch diplomatiebeleid.

Verder wordt dit jaar gewerkt aan een ‘mirador’ en nieuwe balies voor huurauto’s op de luchthaven. In 2015 wordt het Masterplan Curaçao Martime Center gepresenteerd, wordt er een havenbeleid uitgestippeld en wordt begonnen met de bouw van een tweede megapier en cruisefaciliteiten.

Economische groei kan volgens Mook niet zonder kwaliteitsverbetering in het onderwijs en een goed taalbeleid, het creëren van arbeidsplaatsen voor jongeren, het samen werken met andere ministeries en secretarissen-generaal aan een prioriteitenbeleid en het ontwikkelen van een natuur- en natuurbehoudbeleid.

 


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).