Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Verspreid over zes bestaande wijken worden op korte termijn 500 nieuwe woningen gebouwd. Dat is gisteren bekendgemaakt.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie blijft ernaar streven om in het kader van de ‘Caribisering’ meer lokale rechters aan te trekken, zo is gisteren in verband met de presentatie van het jaarverslag nog eens benadrukt.

Lees meer...

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Twee gevangenisbewaarders van Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) zijn geschorst in afwachting van onderzoek naar de vlucht van 21 Venezolaanse vluchtelingen uit de illegalenbarakken.

Lees meer...

Raad van Advies over aangepast verplicht basispensioen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Hoewel het voorgestelde wettelijk verplichte basispensioen opgebracht en betaald wordt door werkgevers en werknemers - tot wel 45 miljoen gulden aan pensioenafdrachten per jaar - zal dit óók gevolgen hebben voor de landskas. Zo waarschuwt de Raad van Advies (RvA).

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De veiling van olie die ligt opgeslagen bij de olieterminal te Bullenbaai is niet doorgegaan. Partijen zijn met elkaar in onderhandeling en proberen een regeling te treffen.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).