Al het nieuws

KvK met klem: Discussie moet gaan over welke soort economie

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Landspakket en andere afspraken met Nederland beogen het versterken van de sociaaleconomische fundering van Curaçao. Dat stelt Billy Jonckheer, voorzitter van de Kamer van Koophandel (KvK).

KvK,,Het Landspakket biedt wel een basis van waaruit toekomstige ontwikkelingen kunnen worden ondersteund. Die basis is essentieel. Veel meer dan het al dan niet heronderhandelen van gemaakte afspraken, gaat het in de kern over de ‘efficiëntie van de investeringen’”, aldus de KvK.
Met efficiënte investeringen wordt bedoeld dat investeringen meer moeten opleveren, zoals in 2013 in het zogeheten TAC-rapport naar voren is gebracht. Er wordt onderscheid gemaakt in ‘low-efficiency’ investeringen, zoals in onder andere vastgoed en kleinhandel; en ‘high-efficiency’ investeringen, zoals in de gezondheidssector, onderzoek en ontwikkeling, onderwijs, telecommunicatie, efficiënte infrastructurele investeringen.
,,Er is behoefte aan efficiënte investeringen die bijdragen aan economische groei en ontwikkeling. Investeringen waarvan de opbrengsten terugvloeien naar het bedrijfsleven, de gezinnen en de overheid”, aldus Jonckheer.
De KvK vindt het belangrijk dat er een kompas is, een antwoord op de vraag wat voor een soort economie wij willen voor het eiland. KvK: ,,Deze richting ontbreekt vooralsnog in alle debatten. Het is een vraag die veel verder reikt dan de vraag over het groeitempo.”
Voorzitter Jonckheer: ,,Het accent moet juist gelegd worden op de richting en route die je als natie wenst uit te stippelen. Bijvoorbeeld meer zinvolle en hooglijk productieve jobs, minder of geen vervuiling, betere zorg, kwalitatief werk of slimme innovaties. Kenmerkend voor deze richting is tevens de ‘brede welvaart’, waarbij naast materiële en economische groei eveneens rekening wordt gehouden met leefklimaat en inclusiviteit. Deze discussie moet gevoerd worden met instrumenten zoals het Landspakket.”
Het Landspakket is de overeenkomst van november 2020 tussen de regeringen van Curaçao en Nederland, waarin maatregelen en structurele hervormingen worden afgesproken om Curaçao financieel, economisch en bestuurlijk weerbaar te maken. In verband met het Landspakket spraken de regeringen hun voornemens uit om in een rijkswet op grond van de mogelijkheid die het Statuut daartoe biedt een Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) in te stellen dat, met het oog op het welzijn van de bevolking van Curaçao, zal bevorderen dat hervormingen van bestuurlijke aard worden doorgevoerd.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).