Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister van Justitie Ornelio ‘Kid’ Martina heeft op afgelopen donderdag het strategisch beleidsplan voor 2016-2020 gepresenteerd.

kidmartina
Het beleidsplan is in relatief korte tijd opgesteld door de beleidsorganisatie en het kabinet van het ministerie van Justitie. Het is een aanpassing van wat al op tafel lag.
De drie speerpunten in het beleid zijn preventie, resocialisatie en repressie. Wat betreft preventie ligt de nadruk op het bieden van een alternatief aan jongeren om op het rechte pad te blijven. Tevens moet er een mechanisme zijn voor als jongeren een verkeerde weg inslaan - een vangnet dat hen terug moet leiden naar de maatschappij. De nadruk op de aanpak van jeugdcriminaliteit blijft bestaan.
Wat betreft resocialisatie zullen de projecten en trajecten die hieraan werken worden geprofessionaliseerd en versterkt. Naast de departementen in de justitiële keten zullen er strategische partners worden gezocht om de burgers te helpen met het bereiken van een waardig bestaan.
Om het gevoel voor veiligheid onder de bevolking te vergroten wordt repressie ingezet als middel voor algemene preventie. Samen met andere ministeries, particuliere instanties en bewoners zullen processen en projecten in de wijk worden opgestart. Mettertijd moet de perceptie van repressie veranderen en meer richting preventie gaan. De oplossing ligt in het voorkomen.
Minister Martina gaf aan dat het beleidsplan openstaat voor elke organisatie die het wil aanvullen met projecten en acties. De minister sprak zijn dank uit aan de medewerkers die ervoor gezorgd hebben dat het ministerie van Justitie als eerste ministerie een beleidsplan kon publiceren gebaseerd op het regeerakkoord getiteld Menselijke Waardigheid Centraal. Op de Facebookpagina Minister Kid Martina zal regelmatig nieuws geplaatst worden over de ontwikkelingen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.